Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Klasmanagement   Aanleren en coachen van attitudes

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Omdat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Programma

Deze nascholing buigt zich niet alleen over de vraag hoe nieuwe attitudes kunnen worden aangeleerd of bestaande attitudes beïnvloed, maar geeft tevens aan waaraan moet worden voldaan, wil de attitudeontwikkeling bij de jongere ook tot duurzaam gedrag leiden. Je leert technieken kennen die toepasbaar zijn en ingezet kunnen worden, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast krijg je didactische tips aangereikt met concrete toepassingen voor de schoolpraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • leerlingen aanzetten om na te denken over hun eigen attitudes en gedrag m.b.t. regels en normen;
  • de noodzakelijke 'routes' tot het aanleren van nieuwe attitudes toepassen;
  • die voorwaarden scheppen die het mogelijk maken dat de verworven attitude daadwerkelijk leidt tot gedragsverandering;
  • de omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat de attitude tot duurzaam gedrag leidt.

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directie, coördinatoren, ondersteunend personeel uit het s.o.

Begeleiding

Dominique Roos is reeds decennialang werkzaam in de onderwijs - en managementwereld. Zij is oprichtster van AMODO, een Centrum voor Vorming, Counseling, Bemiddeling en Therapie.

Praktisch

Cursuscode: 22/OND/004A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 31 januari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen