Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Overleg en samenwerking stakeholders   Als de hel uitbreekt! Een praktische training crisisaanpak en communicatie voor secretariaatsmedewerkers

Als de hel uitbreekt! Een praktische training crisisaanpak en communicatie voor secretariaatsmedewerkers

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Het noodplan biedt je enige houvast, maar is zelden voldoende concreet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op jou als secretariaatsmedewerker afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens deze training zoom je in op je draaischijffunctie als secretariaatsmedewerker op het vlak van alarmering, opvolging, interne en externe crisiscommunicatie en je cruciale rol in of voor het crisisteam. Jij doet ertoe!

Programma

Dagdeel 1: Je overloopt de kernelementen van crisisaanpak vanuit jouw positie en oefent met beproefde modellen van aanpak.

 • Hoe definieer je een crisis in jouw organisatie?
 • Hoe breng je een school(crisis)team samen?
 • Hoe verhouden de acties op school en communicatie zich tot elkaar?
 • Hoe zorg je voor een goede samenwerking met de hulpdiensten?
 • Op welke lokale of bovenlokale ondersteuning kan je desgevallend terugvallen?
 • Hoe ga je om met je interne en externe communicatie (kansen, beperkingen en bedreigingen)?

 Dagdeel 2:  Met een tafeloefening oefen je het omgaan met tijdsdruk, met je eigen en met collectieve stress.

 • Hoe ga je om met de initiële chaos bij een crisis?
 • Welke tools helpen om op korte tijd, soms met erg weinig informatie de ‘juiste’ beslissingen te nemen?
 • In een crisisscenario oefen je het omgaan met (tijds)druk, de nood aan afstemming, rekening houdend met de verwachtingen van de verschillende stakeholders zoals leerlingen, ouders, pers, …
 • Je ervaart de impact van andere ‘spelers’ op je eigen functioneren.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • ken je de werking van de hulp- en ondersteunende diensten bij een crisis op school;
 • ken je de afstemmingsmogelijkheden met de ondersteunende diensten;
 • ken je het belang van tijdige en correcte communicatie;
 • kan je a.d.h.v. de aangereikte instrumenten je draaischijffunctie accuraat organiseren;
 • kan je per doelgroep de aangewezen communicatie-instrumenten gebruiken;
 • kan je beter omgaan met eigen en collectieve stress;
 • kan je omgaan met ‘druk’ van pers en andere stakeholders.

Doelgroep

Secretariaatsmedewerkers  en ondersteunend personeel (alle niveaus en onderwijsvormen)

Begeleiding

Luc Claessens was coördinator veilige scholen bij Stad Antwerpen. Hij traint schoolteams in het omgaan met crisissituaties in samenwerking met de dienst noodplanning, de rampencoördinator en de dienst communicatie van de Antwerpse politie.

Praktisch

Cursuscode: 24/OP/050A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eventueel (digitaal) noodplan van de school.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 3 december 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen