Zoek een nascholing

Arbeidsongevallen

Elke werkgever kan geconfronteerd worden met een arbeidsongeval. Het is daarom van belang op de hoogte te zijn van de stappen die je dan dient te ondernemen. In deze nascholing krijg je een uitvoerige toelichting bij wat jou als werkgever en andere belanghebbenden te doen staat bij een arbeidsongeval. Na een algemene inleiding over de basisbeginselen van een arbeidsongeval zoom je in op enkele concrete situaties uit het onderwijs waarop de arbeidsongevallenregelgeving van toepassing is. Tenslotte bekijk je de rollen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het proces.

Programma

Tijdens deze nascholing komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Definitie: plotselinge gebeurtenis, letsel/schade aan een prothese, arbeid, oorzaak
  • Ongeval op de weg naar en van het werk: verblijfplaats, arbeidsplaats, 'normale' weg (chronologisch en geografisch)
  • Specifieke situaties waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is: schoolse activiteiten en activiteiten in opdracht van de werkgever
  • Bewijs
  • Onderworpen personeel
  • Aangifte van het ongeval: aangifteformulieren, ongeval met derden, verplichtingen werkgever en werknemer
  • Rol van MEDEX: oorzakelijk verband, consolidatie en blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Kosten: medische kosten, verplaatsingskosten, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid (rentevergoeding)
  • Dodelijk arbeidsongeval: rentevergoeding voor echtgenoot en kinderen

De toelichting wordt aangevuld met informatie over het 'buitendienstongeval'. Daarin komen de bepaling, de aangifte en de schrapping van ziektedagen aan bod.

Doelstellingen

Je weet wat een arbeidsongeval is, wat er bedoeld wordt met een plotselinge gebeurtenis, een letsel, tijdens en door de uitoefening van het werk en een traject normaal naar tijd en plaats.
Je kan een aangifte van een arbeidsongeval correct invullen.
Je weet welke vergoedingen er uitbetaald worden: medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, reiskosten.
Je kent de verplichtingen van de werkgever bij een arbeidsongeval.
Je kan deze kennis overdragen in het kader van een professionele invulling van jouw functie.

Doelgroep

Secretariaatsmedewerkers en directeurs uit alle niveaus

Begeleiding

An Pustina is adjunct van de directeur, afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Zij behaalde haar master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 24/OP/002A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 20 november 2024 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen