Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist met de modernisering SO als leidraad

Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist met de modernisering SO als leidraad

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte. In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.

Programma

Deze nascholing frist een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op en dit op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen. Logischerwijze komen deze thema’s aan bod in het kader van de modernisering secundair onderwijs en worden de laatste ontwikkelingen rond de concrete invulling hiervan toegelicht.


Volgende thema’s komen aan bod:
- programmaties, met aandacht voor overgangsmaatregelen;
- omkadering;
- toelatingsvoorwaarden, met aandacht voor de regelgeving rond afwezigheden, vrijstellingen, flexibele leertrajecten, …;
- attestering, met aandacht voor beroepsprocedure;
- tucht, met aandacht voor beroepsprocedure.


We bieden ruimte om samen rond deze aspecten op basis van de wet- en regelgeving na te denken en in de mate van het mogelijke antwoord te bieden op concrete vragen.

Doelstellingen

- Je kent de belangrijkste aspecten uit de wet- en regelgeving rond de behandelde thema’s;
- Je kan correcte procedures opstellen voor je eigen school rond de behandelde thema’s;
- Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen i.v.m. de organisatie van de modernisering secundair onderwijs.

Doelgroep

Directies en TA(C)'s, middenkader die een opfrissing wensen van de huidige wetgeving rond een aantal thema's in onderwijs (SO)

Begeleiding

Marc Van de Meirssche, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming.

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/221A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 8 mei maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.

Syllabus, drank en broodjesmaaltijd (met soep en dessert) inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 28 september 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, hoek Vekestraat/Grote Kauwenberg, 2000 Antwerpen, gebouw E - Agoracomplex, lokaal E.201


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen