Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Andere vakken / Economie/Recht   Binnenvaart, van theorie tot praktijk - live online nascholing

Binnenvaart, van theorie tot praktijk - live online nascholing

Door meer in te zetten op de binnenvaart is er nog veel milieuwinst te behalen. De ‘Green Deal’ van de Europese Commissie heeft tot doel de transportemissies te verminderen door een zo groot mogelijk deel van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart (modal shift). De troeven van de binnenvaart zijn onvoldoende gekend. Digitalisering, diversifiëring, verduurzaming, innovatieve initiatieven zijn enkele uitdagingen van de sector, maar ook het invullen van de arbeidsplaatsen (+3 000 tegen 2030).
Kennis maken met de binnenvaart staat voorop in dit programma.

Programma

In deze nascholing komt een brede praktische georiënteerde en tevens theoretische vakkennis aan bod. Daarnaast wordt een kostprijsberekeningstool voor de binnenvaart, in opdracht van de Vlaamse Waterweg ontwikkeld, gedemonstreerd. De berekeningsmodule leent zich er ook toe om “spelenderwijs”/interdisciplinair (economie + Engels) kennis te maken met alle aspecten die bij een vaart komen kijken. Bijvoorbeeld het maken van een goede business case (t.o.v. banken) of inzicht krijgen in de inkomsten per reis/vracht.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen

  • begrippen in het kader van binnenvaart verduidelijken;
  • relevante informatie i.v.m. (Europees) beleid interpreteren;
  • verschillende types van binnenschepen benoemen;
  • duurzame, innovatieve initiatieven binnen de binnenvaartsector opzoeken;
  • de actualiteit m.b.t. de binnenvaart duiden;
  • een praktische situatie in de berekeningstool invoeren.

Doelgroep

Leerkrachten economie/handelsvakken secundair onderwijs en lectoren hogeschool.

Begeleiding

Professor Christa Sys is houder van de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Havens en Logistiek en promotor van de Leerstoel Dennie Lockefeer (focus op de binnenvaart). Zij doceert aan de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen. Na meerdere jaren doceren van het opleidingsonderdeel ‘Binnenvaart’ (HoGent) is ze nu, direct of indirect, betrokken bij de organisatie van de Antwerp Inland Navigation School, een aantal (inter)nationale onderzoeksprojecten en publicaties (boek, academische artikelen) over de binnenvaart.

Praktisch

Cursuscode: 20/ECO/017A

Deze nascholing vindt plaats via afstandsonderwijs aan een aangepaste prijs van € 60.


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 19 oktober 2020 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen