Zoek een nascholing
Je bent hier:   Computationeel denken? Haalbaar in elk vak!

Computationeel denken? Haalbaar in elk vak!

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker! Hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die je in verschillende lesinhouden kan integreren. Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze eindtermen in jouw eigen onderwijspraktijk aan bod te brengen.

Programma

Je start met het ontdekken van eenvoudige online en offline oefeningen. Op basis hiervan onderzoek je hoe deze opdrachten met kleine aanpassingen in verschillende vakken kan integreren. Aan de hand van enkele theoretische handvaten ga je na of een eigen gecreëerde opdracht voldoet aan de principes van computationeel denken. Op het einde van de nascholing kan je computationeel denken op een eenvoudige manier integreren in jouw lessen.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • benoem je aan de hand van verschillende soorten online en offline opdrachten de principes van computationeel denken;
  • ontwerp je eigen gecreëerde opdrachten die voldoen aan de principes van computationeel denken;
  • gebruik je een grafische programmeertaal zoals Scratch;
  • brengen je computationeel denken logisch en stapsgewijs aan.

Doelgroep

Leerkrachten van de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

Een beperkte voorkennis zoals aan bod gekomen in ‘Computationeel denken? Aan de slag met Scratch!’ is noodzakelijk om deel te nemen (www.uacno.be/22OND123A). Deze basisconcepten worden wel herhaald en vervolgens verder toegepast.

Begeleiding

Fran Valcke (FTRPRF) is leerkracht wiskunde - informatica en heeft zich gespecialiseerd in computationeel denken en Python

Praktisch

Cursuscode: 22/OND/116A

Dankzij het project ‘Digitale School’ worden er via de RTC’s middelen voorzien om ICT-nascholingen in tso, bso, buso en dbso financieel te ondersteunen.

Ben jij een leerkracht in de 2de of 3de graad van het tso, bso, buso of dbso? Vermeld het instellingsnummer van jouw school en ook de provincie in het veld ‘opmerkingen’ bij jouw inschrijving. Wij kijken dan na of je gratis kan deelnemen.

Cursusmateriaal inbegrepen.


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop en lader.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 17 november 2022 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen