Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak (afgelast)

Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak (afgelast)

Conflicten horen bij het leven. Kinderen worden er van jongs af aan mee geconfronteerd en ontwikkelen al snel hun eigen strategieën om ermee om te gaan. Toch geraken ze er niet altijd zélf uit...
Wanneer is een conflict goed opgelost? Wat kan daarin de rol zijn van leerkrachten? Welke interventies van leerkrachten zijn effectief helpend voor kinderen? Hoe bouwen we op school aan een visie op conflicten en conflicthantering die recht doet aan de behoeften en gevoelens van alle partijen?
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

Programma

  • Waar draaien conflicten tussen kinderen om? Niet alleen de inhoud, maar ook hun onderlinge relatie is belangrijk! De plaats van conflicten binnen de groepsdynamiek in een klas.
  • Wat is conflictvaardigheid? Wanneer is een conflict goed opgelost? De relatie tussen conflicthantering en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
  • Wanneer kom je als leerkracht tussen, wanneer laat je het aan de kinderen over? En als je tussenkomt, wat is dan je rol? Een disciplinerende versus herstelgerichte aanpak: waarom kiezen voor herstelgericht werken?
  • Wat betekent herstelgericht hanteren van conflicten concreet? De basishouding: meerzijdige partijdigheid. Het inoefenen van specifieke vaardigheden: luisteren naar gevoelens en behoeften, oplossingen genereren, bemiddelen in duo's en in (kleine) groep.
  • Mogelijke problemen, zoals conflicten die blijven aanslepen, kinderen die conflicten niet willen oplossen, machtsverschil en beginnend pestgedrag herstelgericht aanpakken.
  • Randvoorwaarden op klas- en schoolniveau: het voeren van een beleid gericht op welbevinden en de opbouw van goede relaties.

Werkwijze:
De cursus bestaat uit een afwisseling van korte stukjes theorie en oefeningen. We gebruiken beeldmateriaal en concrete vaardigheidsoefeningen om het geheel te vertalen naar de praktijk. Er is heel wat ruimte voor het bespreken van eigen casussen a.d.h.v. het aangereikte kader.

Doelstellingen

In deze cursus

  • verwerf je inzicht in de complexiteit van conflicten bij kinderen;
  • begrijp je hoe je kinderen kan ondersteunen bij conflicten, gebaseerd op een herstelgerichte visie;
  • verwerf je vaardigheden om bij conflicten tussen kinderen effectief te handelen;
  • ontwikkel je een visie op de plaats van conflicten tussen kinderen op klas- en schoolniveau en hoe je goede conflicthantering preventief kan stimuleren.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren kleuter- en lager onderwijs. Ook directeurs en beleidsondersteuners zijn welkom.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van 'moeilijk' gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen