Zoek een nascholing
Je bent hier: Live online nascholingen   De 16 sleutelcompetenties in een PAV-jasje - live online nascholing

De 16 sleutelcompetenties in een PAV-jasje - live online nascholing

De 16 sleutelcompetenties maken integraal deel uit van de eindtermen. Het is belangrijk dat je deze binnen het curriculum zowel vakoverschrijdend als met een specifieke focus aan bod brengt. PAV is het vak bij uitstek om dit tot stand te brengen vanwege het thematisch en geïntegreerd werken en de projectwerking. Ontdek hoe je de sleutelcompetenties optimaal integreert in de actuele leerinhouden en hoe je ze bovendien kan integreren in jouw thematische en projectmatige onderwijsaanpak.

Programma

Je start met het bespreken van de bouwstenen die de leercompetenties vormen binnen de 16 sleutelcompetenties die de leerling moet behalen binnen de finaliteit. Vervolgens ervaar je organisatievormen en (inter)actieve werkvormen die je kan inzetten om de sleutelcompetenties te integreren in jouw thematische lessenreeksen en projectwerking. Je ervaart welke kansen deze afwisseling biedt om de focus te leggen op context, talige aspecten, digitale geletterdheid, zelfgestuurd leren... Je vertrekt steeds van concrete praktijkvoorbeelden en onderzoekt hoe je jouw onderwijsaanpak kan optimaliseren. Je gaat naar huis met concrete voorbeelden en ideeën om de volgende dag in te zetten.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • de 16 sleutelcompetenties in het vak PAV integreren;
  • thematisch en projectmatig lessenreeksen uitwerken met integratie van de sleutelcompetenties;
  • leerstrategieën toepassen om leercompetenties te combineren met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatief denken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.

Doelgroep

Leraren PAV, studenten van lerarenopleidingen.

Begeleiding

Martine Mol heeft jarenlange ervaring als leraar PAV in het secundair onderwijs. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding didactiek PAV aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast begeleidt Martine als onderwijscoach en consultant scholen en lerarenteams met specifieke leervragen.

Praktisch

Cursuscode: 21/PAV/002A

Digitaal cursusmateriaal


Jouw bijdrage: 88 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop of tablet, lader en eigen lesmateriaal

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Enkele weken voor de nascholing ontvang je meer info over de aan te maken (gratis) accounts.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 4 februari 2022 09:30u 13:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen