Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Leerzorg   De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind

De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Programma

Soms loopt de taalontwikkeling niet zoals we verwachten, of een kind blijft achter bij de leeftijdgenootjes. Vanaf wanneer is achterstand alarmerend en wat kan je dan doen? Via cases en gefilmde fragmenten gaan we kijken naar goede klaspraktijken en gemiste kansen in de peuter- en kleuterklas. We kijken naar voorbeelden van verschillende stijlen en codes. We bespreken manieren waarop je kan omgaan met taal- en uitspraakfouten van kinderen, en we geven heel veel praktische wenken en tips om het taalaanbod zo rijk en uitdagend mogelijk te maken.

Hoe stimuleer je anderstalige kinderen het best om te vermijden dat ze een achterstand oplopen bij eentalig Vlaamse kleuters? Hoeveel talen kan een vierjarig kind eigenlijk tegelijk leren? Wanneer kunnen we met een gerust gemoed stellen dat anderstalige kleuters klaar zijn om de overgang naar het lager onderwijs te maken? Hoe kunnen we onze eigen kijk op meertaligheid positief beïnvloeden? Welke taalproblemen spelen er bij een recent geadopteerde peuter? Wat gaat er om in een uit oorlogsgebied weggevlucht kind?
Welke rol speelt kansarmoede bij meertaligheid? Hoe breng je een brede taalsensibiliteit of speelse taalinitiatie Frans of Engels op een effectieve manier in je kleuterklas? Met realistische cases en filmfragmenten kijken we naar meertaligheid en het verband met de ontwikkeling van het Nederlands, en bespreken we welke positieve acties we kunnen ondernemen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben een beter inzicht in de taalverwerving en taalontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen;
  • hebben geoefend in het observeren van taalkansen in klas- en schoolsituaties met peuters en kleuters;
  • hebben een dieper inzicht gekregen in de aspecten die een rol kunnen spelen als bij een kindje de taal zich (nog) niet goed ontwikkelt;
  • kunnen het eigen taalaanbod, de taalrijke klasomgeving en de (muzische) activiteiten aanpassen aan de taalbehoeften van verschillende kinderen (taalrijke kleuters, meertalige kleuters, kinderen van vluchtelingen, kinderen met een vertraagde ontwikkeling) met het oog op een optimale stimulering van de taalontwikkeling.

Doelgroep

Kleuterleidsters, zorgcoördinatoren, kinderverzorgsters in de kleuterklas, directies, docenten KO. In de praktijkvoorbeelden kijken we naar de jongste kinderen (peuters en 1K), naar meertalige kleuters en naar oudere kleuters die een taalontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Begeleiding

Jella Di Perna was lerares Nederlands-Engels, lector taalvaardigheid aan de PXL Hogeschool en Artevelde-hogeschool, vorser vakdidactiek en assistent Nederlands aan de UAntwerpen en de UGent, nascholer talenbeleid, pedagogisch begeleider, taalcoach en schooldirecteur. Ze heeft vooral expertise opgebouwd rond taalontwikkeling, taalvaardigheidsbevordering en talenbeleid in het kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Ze is ook zaakvoerder van De Lettermens, waar ze als talenbeleidscoach of taaladviseur scholen, organisaties en bedrijven op weg helpt naar helderheid.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 21/KLE/043A

Cursusmateriaal inbegrepen

Meer informatie over de andere nascholingen ‘De beste start’:
'Taalontwikkeling en het stille kind' (op 23/11/2021)
http://www.uacno.be/21KLE044A

'Taalontwikkeling in de muzische vakken' (op 30/11/2021)
http://www.uacno.be/21KLE045A

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt (de 3 nascholingen), dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 10 november 2021 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
woensdag 17 november 2021 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.039 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen