Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leraren)

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leraren)

Academisch optimisme omvat het samenspel van drie elementen: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen in leerlingen en ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Een cultuur van academisch optimisme is bovendien veranderbaar. Inzetten op academisch optimisme is bijgevolg een erg interessante strategie om leerprestaties én eerlijke kansen te bevorderen. Hoe je dit als leraar in de praktijk brengt, leer je in deze nascholing.

Programma

Deze nascholing bestaat uit drie delen.

Het eerste luik is theoretisch van aard. Je duikt in de literatuur opdat het kader van academisch optimisme geen geheimen meer kent. Tegelijk bestudeer je de gekende antecedenten en besteed je extra aandacht aan jouw rol als leraar.

In het tweede deel ga je aan de slag met de aangepaste survey voor academisch optimisme, een vragenlijst die ontwikkeld werd om het academisch optimisme van leraren in kaart te brengen. Je bekijkt hoe je deze vragenlijst kan inzetten en wat de resultaten ervan betekenen.

Tot slot komen theorie en praktijk samen en is er plaats voor uitwisseling van ervaringen en discussie om concrete paden te ontwikkelen om via academisch optimisme zowel de leerprestaties als de gelijke kansen in jouw klassen te bevorderen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je een sterk theoretisch inzicht in (de deelconcepten van) academisch optimisme en de betekenis van dit model voor jou en voor jouw leerlingen;
  • begrijp je hoe academisch optimisme zowel voor betere leerprestaties als meer eerlijke onderwijskansen kan zorgen;
  • weet je in welke mate jij in je werk academisch optimistisch bent;
  • kan je vanuit die resultaten aan de slag om het academisch optimisme in jouw klassen te bevorderen.

Doelgroep

Alle leraren secundair onderwijs (alle onderwijsvormen)

Deze nascholing wordt ook ingericht voor directeurs, beleidsmedewerkers, vakgroepverantwoordelijken, (zorg)coördinatoren van secundaire scholen (alle onderwijsvormen): www.uacno.be/24DR287A.

Begeleiding

Ruud Lelieur is onderwijsassistent en doctoraatsstudent bij Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (sinds 2018). Voordien gaf zij meer dan 10 jaar les, hoofdzakelijk gedragswetenschappen, op een grote en diverse secundaire school. Haar onderzoek focust op het bevorderen van leerprestaties en eerlijke kansen.

Praktisch

Cursuscode: 24/OND/179A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een eigen laptop kan handig zijn.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 27 november 2024 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen