Zoek een nascholing
Je bent hier:   De technisch adviseur als veelzijdig coach

De technisch adviseur als veelzijdig coach

Als TA(C) stuur je een specifieke groep van onderwijsprofessionals aan binnen je school. Tijdens dit vierdaags traject leer je hoe je dit op een coachende én doelgerichte manier kan aanpakken. Daarnaast focussen we op kwaliteitsvolle vakgroepwerking en leer je hoe je jouw team kan ondersteunen bij het uitwerken van projecten om zo leerplandoelstellingen te realiseren. Je rondt af met het ontdekken van mogelijkheden die verschillende leerplannen bieden, zowel inhoudelijk als naar evaluatie toe. Kortom, deze opleiding maakt je een sterke pedagogische ondersteuner van je team.

Programma

Dag 1: Aansturen van een team
Tijdens deze eerste opleidingsdag ligt de focus op hoe je je team kan coachen zodat zij hun pedagogische opdracht optimaal kunnen vervullen.
Hoe stimuleer je dat leerkrachten hun verantwoordelijkheid opnemen om de leerplandoelstellingen te bereiken? Wat is er nodig om hen de vertaalslag te laten maken van verwachtingen op papier naar realisatie in de praktijk? En hoe zorg je ervoor dat daarbij ook afgestemd wordt met jou en met elkaar zodat niet alleen een krachtige leeromgeving gecreëerd wordt maar ook een fijne teamsfeer?

Dag 2: Kwaliteitsvolle vakgroepwerking
Hoe kan je een vakgroepwerking organiseren in functie van kwaliteitszorg en in relatie tot het onderwijskwaliteitskader?
We bekijken een aantal tools, tips en tricks die je op weg helpen om kwaliteitszorg in te bedden in de vakgroepwerking.

Dag 3: Projectmatig en geïntegreerd werken
Wat is een goed project en hoe pak je dit praktisch aan (proces, product en evaluatie)? Hoe kan je rekening houden met structurele problemen (verdeling lesuren, clustervakken, communicatie ouders, leerlingen)? Je krijgt een uitgewerkt voorbeeld hoe je de leerplandoelstellingen kan integreren en evalueren in projectmatig werken.

Dag 4: Leerplandoelstelling en -realisatie en evalueren van competenties
Tijdens deze dag gaan we dieper in op hoe jij en je medewerkers ‘eigenaar’ kunnen worden van het leerplan. Hoe vrij kan je omgaan met een leerplan en toch een garantie hebben naar realisatie ervan?

Doelstellingen

Je verwerft inzicht in:

  • hoe je je team zo goed mogelijk pedagogisch kan aansturen en evalueren;
  • hoe je overzicht houdt of je team de leerplandoelstellingen gerealiseerd heeft en hoe je hen hierin kan coachen;
  • hoe je kwaliteitszorg praktisch vorm kan geven op vakgroepniveau;
  • hoe je het OK kan vertalen op vakgroepniveau;
  • hoe het evalueren van competenties kan gebeuren en hoe je hierin als team een gedragen beleid kan realiseren;
  • hoe je meer projectmatig en geïntegreerd werken kan stimuleren;
  • waar je rekening mee moet houden m.b.t. de wet op de privacy.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich specifiek tot de Technisch Adviseur Coördinator (TAC) en de Technisch Adviseur (TA). Buitengewoon onderwijs is welkom maar de voorbeelden die aangehaald worden, komen uit het gewoon secundair onderwijs.

Begeleiding

Dag 1: Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen en communicatietrainer Ravidant bvba.

Dag 2: Marijke Somers, adjunct-directeur VITO Hoogstraten, procesbegeleider kwaliteitszorg en duurzame vernieuwingen.

Dag 3: Marc Van der Eycken, voormalig technisch adviseur-coordinator Technische Scholen Mechelen.

Dag 4: Marc Van der Eycken, voormalig technisch adviseur-coordinator Technische Scholen Mechelen, en Dirk Baele, technisch adviseur-coordinator EDUGO campus Glorieux TI Oostakker.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 22/TL/001A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 525 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 25 oktober 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
maandag 21 november 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
maandag 5 december 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 20 januari 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen