Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   De trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches (herhaling 1)

De trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches (herhaling 1)

Het aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond of met een duidelijke vertraging in de taalontwikkeling lijkt van jaar tot jaar toe te nemen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen talig gewapend een mooie schoolse en maatschappelijke doorstroming kunnen maken? Welke tools hebben we voorhanden om hen daarin te ondersteunen? En vooral: hoe krijgen we het hele team mee?

In de systematiek van actieonderzoek en ondersteund met vele filmpjes en voorbeelden uit verschillende vakgebieden krijg je een handzaam actieplan aangereikt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je de doorstart geven aan een adequaat, schoolspecifiek en levend talenbeleidsplan, en ervoor zorgen dat het talenbeleidsplan niet de achilleshiel wordt van een nakende doorlichting.

Programma

Als leraar Nederlands krijg je plots de leidende rol in het talenbeleid van je school toegeschoven. Of je bent al een tijdje de taalcoach op school, maar je vindt het moeilijk om je collega’s aan te porren om ook hun rol te spelen in het talenbeleid. Of je team ziet wel in dat talenbeleid iets is van de hele school, maar hoe pak je dat dan concreet aan?

De nascholing geeft een aanzet tot antwoorden op vele concrete vragen over talenbeleid.

Je krijgt een actieplan om vanuit een goede beginsituatieanalyse de juiste schooleigen keuzes te maken die je talenbeleid het meeste kans op slagen geven. Je krijgt praktische tips en instrumenten om het pad voor je collega’s te effenen naar taalgericht vakonderwijs. Je krijgt voorbeelden van inspirerende acties van scholen en filmpjes met lesuitwerkingen voor allerlei vakken, waardoor het talenbeleid van je school steeds concreter vorm zal krijgen.  Zo kan je bijvoorbeeld de strategieën die leerlingen bij Nederlands leren (bv. stappenplan lezen, schrijfkaders hanteren) en de leerlijn Nederlands aan je collega's verduidelijken. Ook zou je een checklist kunnen gebruiken om de toetsen en examens talig toegankelijker te maken. Een andere kijkwijzer zou je kunnen invoeren om de zelfgemaakte lesmaterialen kwaliteitsvoller te maken.

Je krijgt een uitgebreide syllabus met veel inspirerend materiaal en een nuttige bronnenlijst.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • aan het schoolteam uiteenzetten waarom talenbeleid en aandacht voor schoolse taalvaardigheid veel ruimer is dan het gebruik van AN, de juiste spelling, de correcte BIN-normen…;
  • bij de collega’s met voorbeelden illustreren waarom talenbeleid niet alleen een zaak is van de leraren Nederlands, maar een opdracht is van alle leraren;
  • de collega’s warm maken voor taalgericht vakonderwijs en de drie kenmerken ervan (contextrijk, taalsteun, veel interactie) met inspirerende voorbeelden illustreren;
  • het taalvaardigheidsonderwijs bij Nederlands en het taalgericht vakonderwijs in de niet-taalvakken optimaal op elkaar afstemmen, zodat taallessen inhoudrijker en vaklessen taalrijker worden;
  • de tools die bestaan om leerlingen taalvaardiger te maken, adequaat inzetten op school;
  • op een efficiënte manier omgaan met de verplichte taalscreening en gepaste taaltrajecten opzetten;
  • de vertaalslag maken naar een schooleigen talenbeleidsplan met adequate acties en maatregelen en op maat van de eigen school.

Doelgroep

Leraren alle graden s.o. die de rol van taalcoach opnemen (in het bijzonder leraren Nederlands of PAV). Ervaring met talenbeleid is niet noodzakelijk, maar ook geen bezwaar.

Begeleiding

Jella Di Perna is zelfstandig nascholer en lector aan de hogeschool PXL. Taal, didactiek en communicatie zijn haar speelterreinen. Voorheen was ze onderzoeker, pedagogisch begeleider en directeur van een secundaire school met bso-tso profiel.

Praktisch

Cursuscode: 19/NED/011B

Drank en syllabus inbegrepen.

1 warme maaltijd in het studentenrestaurant: € 10,10

Eigen lunchpakket mogelijk.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 131 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 11 maart 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen