Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?

Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Aan de hand van het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Programma

Aan de hand van het 'Vier in balans-model' maak je kennis met belangrijke thema’s bij het uitwerken van een ICT-beleid en actieplan, namelijk visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Dit kader vormt de basis om de actuele beginsituatie van jouw school in kaart te brengen en de gewenste situatie te onderzoeken.
Je exploreert per thema de toekomstige schoolpraktijk aan de hand van toepassingsgerichte theoretische kaders, evaluatiecriteria en randvoorwaarden. De aangereikte praktijkervaringen kunnen je inspireren.

Op basis van alle input werk je stapsgewijs een ICT-beleid uit, rekening houdend met het brede schoolbeleid, andere opportuniteiten voor de school, valkuilen en uitdagingen. Op basis van het ICT-beleid bepaal je concrete acties op korte en lange termijn. Je denkt kritisch na over de doelgerichtheid, doordachtheid en duurzaamheid van jouw uitwerking en uitvoering aan de hand van feedback van de lesgevers en deelnemers.

Op het einde van dit traject beschik je over een doordacht beleids- en actieplan. Dit plan vormt geen eindpunt, maar is de tool om actief te blijven inzetten op een duurzaam ICT-beleid.

Aanpak

De aanpak gedurende het hele traject is activerend, met diverse werkvormen zoals brainstormen, doceren, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen & opdrachten, uitwisseling in groepen i.f.v. netwerken en peer learning.
Er is een voortdurende wisselwerking tussen de aangereikte kaders en jouw school- en onderwijspraktijk.
Na elke nascholingsdag ga je aan de hand van een concrete opdracht aan de slag met de input om op die manier de duurzame toepassing en integratie te stimuleren.

Planning

Dag 1
Na een introductie en kennismaking zoom je in op de actualiteit van de Digisprong en de effecten voor jouw school op korte en lange termijn. Dit link je aan het ‘Vier in balans’-model. Je bent in staat om een duurzame ICT-integratie tot stand te brengen. Je gaat dieper in op het eerste thema van het ‘vier in balans’-model, namelijk de visie. Je krijgt een kader aangereikt om een ICT-beleidsplan en actieplan uit te werken of je vertrekt van de kaders die je al hanteert en zet deze doelgericht in.

Dag 2
Je zoomt in op de derde focus, namelijk infrastructuur, die noodzakelijk is om een duurzame ICT-integratie uit te bouwen. Wat zijn de basisvoorwaarden voor een betrouwbaar netwerk? Welke toestellen kies je? Je exploreert hoe ICT andere didactische werkvormen en klasopstellingen mogelijk maakt. Je bespreekt de voor- en nadelen, valkuilen en uitdagingen voor je school, in relatie tot de andere thema’s van het Vier in balans-model.

Vervolgens onderzoek je de deskundigheid van het schoolteam. Je gaat aan de slag met enkele theoretische kaders zoals DigCompEdu, TPACK, SAMR en ervaart hoe je deze in jouw school kan toepassen. Je gebruikt dit als basis om te bepalen hoe je kan inzetten op een doelgerichte en duurzame professionalisering van het team.

Dag 3
Je exploreert in het kader van de vierde focus van het Vier in balans-model de inhoud en toepassingen in de klaspraktijk. Hoe maak je samen met je leerkrachtenteam die nodige digitale sprong? Wat hoort er voor jouw school in het basispakket ICT en welke accenten wil je leggen? Diverse thema’s zoals coding, datageletterdheid, fake news, mediawijsheid, gaming en sociale media komen aan bod, telkens met concrete ideeën en suggesties voor jouw school. Aan de hand van casussen en stellingen kijk je kritisch naar het ontwerp van jouw ICT-beleidsplan en actieplan. Je past de inzichten en feedback toe op maat van jouw school. Je wisselt uit over ideeën voor een mogelijke leerlijn.

Dag 4
Aan de hand van casussen en stellingen kijk je kritisch naar het ontwerp van jouw ICT-beleidsplan en actieplan. Je past de inzichten en feedback toe op maat van jouw school.

Dag 5
Je stelt jouw ICT-beleidsplan en actieplan voor en krijgt instant feedback, waarmee je toekomstgericht verder aan de slag kan gaan.

Doelstellingen

Na het volgen van dit nascholingstraject...

  • evalueer je aan de hand van de aangereikte kaders en richtlijnen het huidige ICT-beleid in de school;
  • stel je een SWOT-analyse op van het huidige ICT-beleid en -actieplan;
  • werk je actief (mee aan) een schoolbrede, gedragen visie en ICT-beleid (uit);
  • werk je actief (mee aan) een ICT-actieplan voor de eigen school/graad (uit);
  • onderneem je concrete acties om het ICT-beleid in de eigen school duurzaam uit te voeren met effect tot op de klasvloer.

Doelgroep

Directeurs, ICT-coördinatoren, technisch adviseur coördinatoren, beleidsmedewerkers, leraren met interesse in beleidsontwikkeling.

Voor een degelijke implementatie en brede gedragenheid in de eigen school raden we aan om deze nascholing met twee personen te volgen

Begeleiding

Stef Van Malderen was onderwijzer, ICT-coördinator, directeur en uitgever van leermiddelen voor het basisonderwijs. Hij is uitgeefmanager basisonderwijs bij uitgeverij Plantyn. Stef is al jaren actief als zelfstandig spreker en navormer over onderwijstopics met het accent op ICT-beleid. Hij publiceerde een boek over ICT in het basisonderwijs waarin hij de balans opmaakt van de 20 jaar die volgden op het PCKD-project, zeg maar de Digisprong van toen.

Veerle De Greef werd ICT-coördinator na 15 jaar klasleerkracht lager onderwijs. Ze gaat de uitdaging aan om leerkrachten warm te maken om nieuwe digitale technologieën te integreren in hun onderwijsaanpak en dit te integreren in leerlijnen. Veerle startte de voorbije jaren meerdere professionaliseringstrajecten op en werkte verschillende leerlijnen uit.

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 23/BAS/068A

Digitaal cursusmateriaal en lunch (op volledige lesdagen) inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een opgeladen laptop met lader

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 24 november 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.024 (gelijkvloers)
vrijdag 8 december 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.024 (gelijkvloers)
vrijdag 1 maart 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.024 (gelijkvloers)
vrijdag 22 maart 2024 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.024 (gelijkvloers)
vrijdag 17 mei 2024 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.024 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen