Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM   Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (herhaling)

Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (herhaling)

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf en strafstudie, een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Programma

Dag 1 – deel 1

Theoretische achtergrond van herstelrecht en  herstelgerichte praktijken geeft de deelnemers inzicht in het fundament van deze benadering.

Dag 1 – deel 2

We oefenen proactieve cirkels als voorbereiding op een herstelgerichte benadering op school en in de klas.

Dag 2 – deel 1

Oefenen van herstelgerichte taal en herstelgerichte methodieken.

Dag 2 – deel 2

Oefenen van herstelcirkels op basis van casussen aangebracht door de deelnemers.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • enkele theoretische mechanismen achter herstelgericht werken verwoorden;
  • herstelgerichte taal gebruiken;
  • een neutrale positie innemen om een herstelgericht gesprek te leiden;
  • een proactieve cirkel en een herstelgericht gesprek organiseren;
  • omgaan met feedback.

Doelgroep

Leerlingbegeleiders, coördinatoren, leerkrachten s.o. met meer dan 2 uur les in een klas en iedereen die geïnteresseerd is in het leiden van herstelgerichte gesprekken als preventief antwoord op de vele contracten.

Wie deze 2-daagse nascholing gevolgd heeft, kan zich ook inschrijven voor de vervolgcursus "Pesten en conflicten in de groep aanpakken met een herstelcirkel".

Begeleiding

Maria Beerten, voormalig PrOS-medewerker CGG de Pont Mechelen, moderator ‘Hergo op school’, trainer International Institute Restorative Practices.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 17/SEB/005B

Dranken en syllabus inbegrepen in de deelnameprijs. Beperkt aantal deelnemers.

Optie: 2 warme maaltijden € 20,20. Eigen lunchpakket mogelijk.


Jouw bijdrage: 185 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 20 maart 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen
donderdag 19 april 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen