Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Pedagogisch-didactisch beleid   Een HRM-groeipad voor middenkaderleden (herhaling 1) - deels live online nascholing

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden (herhaling 1) - deels live online nascholing

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.

Programma

Dag 1: Kennismakingsdag. Onderzoek naar eigen positionering.

 • Bepalen van focus: wie ben ik? Welke rol speel ik? En hoe doe ik dat?
 • Bepalen van transfer: wat wil ik leren?
 • Aspecten van groepsdynamiek.
 • De specificiteit van de middenkaderfunctie, 'tussen hamer en aambeeld'.

Dag 2: Interactie tussen mensen: verschil als uitdaging.

 • Reflectie op eigen kwaliteiten en reactiepatronen;
 • Zicht op effect van eigen omgangsstijl;
 • Interactieve dynamiek in woorden, gedrag, emoties;
 • De link met emotionele intelligentie.

Dag 3: Conflicthantering: Samenwerken in een organisatie betekent samen doelen realiseren.

 • Zicht op het eigen functioneren binnen een conflict, bewustwording van eigen voorkeurgedrag;
 • Onderzoek naar eigen feedback capacity;
 • Verbreding van de mogelijkheden om in een conflict proactief op te treden;
 • Verkenning casussen, toetsen aan theoretische inzichten, inoefenen.

Dag 4: Gesprekstechnieken

 • Inoefenen van soorten gesprekken op basis van eigen casussen.
 • Feedback geven en krijgen, correctie doorvoeren, probleemverkenningsgesprek, slecht nieuws brengen.
 • Evaluatie.

Werkvormen
De docent werkt voornamelijk aan de hand van toelichting, voortdurend afgewisseld met individuele en gezamenlijke reflectie en oefening. Na elke sessie bepalen de deelnemers concrete werkpunten. Opgedane inzichten integreren de deelnemers op de eigen werkvloer en we koppelen daarnaar terug tijdens de volgende sessie. De docent zal de persoonlijke trajecten mee coachen.

Doelstellingen

 • Je kan reflecteren over je eigen interactie- en leiderschapsstijl;
 • Je kent een aantal theoretische HRM-kaders en kan je eigen communicatieve, sociale en leidinggevende vaardigheden verfijnen.

Doelgroep

Alle middenkaderfuncties: graadcoördinator, technisch adviseur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider,...

Begeleiding

Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen. Communicatietrainer Ravidant bvba.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 20/MK/001B


Jouw bijdrage: 525 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 8 februari 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 11 maart 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 22 april 2021 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
maandag 10 mei 2021 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen