Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Klasmanagement   Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)... Wat? Waarom? Hoe? - live online nascholing

Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)... Wat? Waarom? Hoe? - live online nascholing

Een Individueel Aangepast Curriculum, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we dan concreet doen?
Welke procedures volgen we als er zich een inclusietraject aandient? Hoe geven we een IAC vorm?
Waarom kiest men voor inclusief onderwijs?

Programma

Je leert wat jouw rechten en plichten zijn als school inzake inschrijving van leerlingen met een M-verslag. Je herkent de noden om voor sommige leerlingen over te gaan naar een verslag/IAC.
Je denkt na over de kansen van inclusief onderwijs voor alle partijen. Je maakt kennis met de wijze waarop de begeleiding van een leerling met een IAC wordt vormgegeven: hoe ziet een IAC-plan er uit? Wie doet wat? Hoe doen we dat?
Je krijgt de kans om deze dingen toe te passen aan de hand van een casus.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • weten wat een IAC is;
  • kennen de kansen en valkuilen bij een IAC;
  • kennen het zorgcontinuüm en weten welke partners in beeld komen in de verschillende fases;
  • weten wat te doen wanneer er zich een leerling met een verslag/IAC aandient of wanneer er wordt overgegaan naar een verslag/IAC;
  • kunnen een IAC-plan vormgeven.

Doelgroep

Leerkrachten (buitengewoon) kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directie en beleidsmedewerkers.

Begeleiding

Evy Van Looy, leerkracht BaO, pedagogisch begeleider competentieontwikkeling bij de pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen en verbonden aan het Ondersteuningsnetwerk Kempen.

Praktisch

Cursuscode: 20/BAS/037A

Deze nascholing vindt plaats via afstandsonderwijs aan een aangepaste prijs van € 60.


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 2 december 2020 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen