Zoek een nascholing
Je bent hier: Live online nascholingen   Een optimaal leerproces voor elke leerling? Activeer en differentieer met (online) werkvormen - lesdag 3 als live online nascholing

Een optimaal leerproces voor elke leerling? Activeer en differentieer met (online) werkvormen - lesdag 3 als live online nascholing

In elke klas is er diversiteit aanwezig. Dit biedt absoluut een meerwaarde. Om dit tot zijn recht te laten komen en bij álle leerlingen het leerproces optimaal te stimuleren, is het belangrijk om de onderwijsaanpak hierop af te stemmen. Dit hands-on traject biedt jou concrete inspiratie op het vlak van (online) didactische werkvormen en tools om meteen in jouw vak toe te passen.

Programma

Dag 1: didactische werkvormen

Tijdens de eerste dag komt een variatie aan activerende werkvormen aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden en verschillende doelgroepen. Door de didactische werkvormen zelf te ervaren kan je de meerwaarde voor de eigen concrete onderwijspraktijk benoemen. We linken de didactische aanpak aan actuele kaders en onderzoeken, onder andere op het vlak van activerend onderwijs, binnenklasdifferentiatie, coöperatief onderwijs. Daarnaast bekijken we concrete toepassingen voor het eigen vak en mogelijke varianten zodat je – bij wijze van spreken – de dag nadien concreet aan de slag kan gaan met deze input. De interactie en samenwerking zorgt voor extra input en inspiratie. Alle werkvormen zijn toepasbaar op verschillende leerinhouden. Daarnaast zijn ze niet al te complex op het vlak van materiaal, klasschikking enzovoort.

Dag 2: online didactische werkvormen en tools

Bij de aanvang van de tweede nascholingsdag blikken we terug op de concrete toepassingen na de eerste dag. Vervolgens komen online didactische werkvormen of didactische werkvormen met het gebruik van online tools aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden en inspelend op diversiteit in de klas. De doelen en aanpak zijn gelijklopend met deze van de eerste nascholingsdag, met toevoeging van digitale mogelijkheden.

Dag 3: terugkomsessie

We starten opnieuw met een terugblik en het delen van eigen praktijktoepassingen. Enkele bijkomende didactische werkvormen en tools komen aan bod. Daarnaast bekijken we wat contextuele factoren zijn die tegemoet komen aan of uitdagingen vormen op het vlak van binnenklasdifferentiatie in de eigen onderwijspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • benoemen de diversiteit in de eigen klasgroep;
  • benoemen didactische mogelijkheden om het leerproces van elke leerling optimaal te ondersteunen;
  • werken concrete activerende (online) werkvormen voor de eigen onderwijspraktijk uit, rekening houdend met de specifieke context, de diversiteit in de klas enzovoort;
  • passen concrete activerende (online) werkvormen toe in functie van de diversiteit van de eigen klasgroep(en);
  • delen ervaringen met collega’s i.f.v. elkaar inspireren.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 21/OND/090A

Cursusmateriaal en lunch (lesdag 1 en 2) inbegrepen. Lesdag 3 vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 315 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 032659060, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een laptop, chromebook of tablet voor op lesdag 2, de andere nascholingsdagen mag dit maar is dat geen must. Een smartphone is handig maar ook geen must

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Vragenlijst invullen in aanloop naar nascholingsdag 2 om op maat te kunnen werken.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 14 maart 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
maandag 25 april 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 12 mei 2022 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen