Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Klassieke talen   Een vernieuwende aanpak voor de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips!

Een vernieuwende aanpak voor de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel: "Co-teachen in de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips".

Help, we moeten activeren, differentiëren, coachen, leerlingen meester van hun leerproces maken, hen voldoende feedback geven en bovendien efficiënt evalueren!
Poging om dit alles in een haalbare lesformat te gieten.

Programma

We getuigen over onze ervaring als co-teachers Frans:

  • vanuit welke bedenkingen, noden hebben we de stap tot co-teachen gezet?
  • welke zijn de doelen die we hiermee beter bereiken?
  • hoe gaan we concreet te werk?
  • welke zijn de moeilijkheden die we ondervonden en ondervinden en hoe proberen we die op te lossen?
  • hoe reageren de leerlingen?

We getuigen over de integratie van activerende structuren in onze lessen Frans.
We leggen uit hoe dit alles leidde tot een vernieuwde examenvorm die we uitgebreid illustreren.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kunnen een aantal stimulerende en activerende werkvormen voor de lessen Frans in hun lessen gebruiken;
  • kunnen deze werkvormen haalbaar maken dankzij realistische aanpassingen van de klassieke klascontext;
  • kennen argumenten om het taalexamen te promoten als examen dat het best aansluit bij de dagelijkse werking in de les Frans.

Doelgroep

Leerkrachten Frans secundair onderwijs, 2e en 3e graad tso, aso, kso.

Begeleiding

Lies Dommecent en Isabelle Vandenborre, beiden leerkracht Frans 3de graad in SMSI Campus College te Ieper.

Praktisch

Cursuscode: 20/FRA/017A

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 17 november 2020 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen