Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM   AFGELAST: Fab Challenge: Nerdy Derby

AFGELAST: Fab Challenge: Nerdy Derby

Met onze Fab Challenges maken de leerlingen kennis met wetenschap en techniek. De activiteiten dagen hen uit om zelf onderzoekend aan de slag te gaan.

Niet zozeer het eindresultaat is van belang, maar veel belangrijker is het proces van ontdekken. Leerkrachten spelen een essentiële rol in het op gang brengen en stimuleren van dit ontdekproces. Leerlingen moeten de ruimte krijgen om dingen zelf uit te proberen en open vragen te stellen.

Het doorlopen van dit hele proces kan verlopen volgens onze Fab Challenge methodiek: (1) ontdek, (2) plan, (3) ontwerp, (4) maak, (5) gebruik, (6) evalueer => ga terug naar (1).

Elke Fab Challenge start vanuit een concrete en boeiende probleemstelling. Ze speelt in op verschillende eindtermen en de leerlingen komen zo in contact met innoverende technieken en machines.

De uitdagingen kunnen starten in de klas. Voor de praktische uitwerking kan het FabLab+ de nodige ondersteuning bieden.

Programma

 1. Introductie Wat is een FabLab? Korte rondgang i.v.m. de verschillende technieken die aangeboden worden.
 2. Verduidelijking methodiek Fab-proces (onderzoekend leren, ervaringsgerichte aanpak: trial & error). Hoe werken we met de leerlingen?
 3. Aan de slag: Fab Challenge: Nerdy Derby. Indien je ervaring hebt met ontwerpsoftware is dit een voordeel. Indien je echter geen ervaring hebt met ontwerp- of modelleersoftware is dit geen probleem. Labmanagers staan ter beschikking om je te ondersteunen, bovendien kan je ook aan de slag zonder deze kennis. FabLab+ promoot faalervaringen omdat we er van overtuigd zijn dat je hierdoor enorm veel bijleert! De groep krijgt een opdracht met bijhorend probleem. Er is een bestaand parcours en er moet een voertuig geconstrueerd worden dat de eindmeet haalt. Hiervoor moet je ontwerp ook baanvast genoeg zijn en zal het een hindernis moeten overwinnen. De aanpak is probleemoplossend: je gaat dadelijk aan de slag met te ontdekken wat je allemaal ter beschikking hebt, vervolgens plan je en maak je een voertuig en test je dit op het parcours. Hierna evalueer je waar het misliep en ga je aanpassingen doen aan je ontwerp (engineering). Wanneer je een ontwerp hebt dat voldoet ga je over naar het verfijnen van je ontwerp (design). Hiervoor zijn er andere technieken (machines) ter beschikking die je ondersteunen om je ontwerp verder te personaliseren en verbeteren.
 4. Evaluatiemoment.

Doelstellingen

De leerkrachten kunnen:

 1. De verschillende technieken in een fablab herkennen: additieve technologie, verspanende technieken, rapid prototyping, ICT
 2. De principes van onderzoekend leren ervaren
 3. Een plan lezen en de verschillende stappen uitvoeren
 4. Problemen detecteren en naar de oplossingen op zoek gaan
 5. Hun initiële ontwerp bijsturen a.d.h.v. problemen die ze tegenkwamen
 6. Hun ontwerp personaliseren (design)

De leerkrachten kennen:

 1. Het principe van de zwaartekracht
 2. Het principe van het zwaartepunt
 3. Het principe van wrijving/weerstand
 4. Een extra aanpak om ervaringsgericht aan de slag te gaan (trial & error) met behulp van het FabProces (technologisch proces)
 5. Het principe van gamification

Doelgroep

Leerkrachten derde graad basisonderwijs (5de en 6de studiejaar) t.e.m. eerste graad secundair onderwijs (1ste en 2de middelbaar).

Begeleiding

FabLab+ werd opgericht om STEM te promoten. Verder hebben we de missie om meer meisjes te enthousiasmeren voor wetenschappen en technologie evenals de groep jongeren van allochtone origine (en hun ouders). FabLab+ wil laten zien dat technologie innovatief en digitaal is en investeert in de nieuwste technologieën (rapid prototyping, Virtual Reality, etc.). FabLab+ is toegankelijk voor iedereen op dinsdagen zonder reservatie (vrije inloop). Op maandagen, woensdagen en vrijdagen zijn we ter beschikking van onderwijs (netoverschrijdend, niveau-overschrijdend) op reservatie. Een FabLab is gratis, maar je betaalt voor de verbruikte goederen (stock). Dit houdt wel in dat je wat je maakte/ontwikkelde, deelt met de (FabLab-)gemeenschap (open source).

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus

Het Brantijser - Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen