Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   'Gesmeerd geleerd'. Beweging als ondersteuner tijdens het leerproces van het jonge kind? (afgelast)

'Gesmeerd geleerd'. Beweging als ondersteuner tijdens het leerproces van het jonge kind? (afgelast)

Het Vlaamse onderwijs heeft als doel het kind te ondersteunen, te begeleiden en te versterken tijdens het ontwikkelingsproces. Leerkrachtenteams zetten zich dagelijks in om tegemoet te komen aan deze zeer diverse én uitdagende opdracht. Dat ‘beweging’ kan ingezet worden als belangrijke partner in dit proces is ook in Vlaanderen een opkomend denkkader. Deze training, ‘Gesmeerd geleerd’, geeft jou de nodige kapstokken om aan de slag te gaan met het zeer diverse concept ‘bewegend leren’.

Programma

Het dagprogramma wordt opgesplitst in twee delen: een theoretisch luik en een praktisch luik. Gedurende de beide dagdelen is er voldoende aandacht voor de eigen ervaring, de schoolspecifieke uitdagingen en de kansen voor de school.

Tijdens het theoretisch luik wordt er regelmatig teruggekoppeld naar de eigen praktijk middels reflectie-opdrachten en korte implementatie-oefeningen.

Gedurende het praktische luik wordt de opgedane kennis verweven doorheen de eigen klaswerking. Hiervoor krijg je voldoende praktisch, educatief materiaal aangeboden door de docent.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • kan je een statisch lesdeel dynamisch aanbieden;
  • heb je voldoende inzicht verkregen in de drie basisconcepten (cognitie, automatisatie en beweging);
  • kan je jouw school bewegingsvriendelijk organiseren en jouw klas bewegingsvriendelijk inrichten;
  • heb je inzicht in het begrip ‘bewegend leren’.

Doelgroep

De nascholing ‘Gesmeerd geleerd’ is bedoeld voor iedereen met voldoende voeling voor de praktijk. Hierbij wordt gedacht aan klasleerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten en directies van lagere scholen.

Begeleiding

Lucie Van Mierlo behaalde een educatieve bachelor ‘lichamelijke opvoeding’, een BaNaBa ‘zorgverbreding en remediërend leren’ en een professionele master ‘Educational Theory’. Ze begeleidt scholen in de transitie naar een dynamische school, waarbij beweging een ondersteunende rol opneemt. Ook fungeert ze regelmatig als gastdocent voor verschillende Vlaamse hogescholen.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop en/of smartphone. Eigen werkboeken uit de klas, onderwerp naar keuze.Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen