Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Onderwijskunde / Pedagogie   Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bij jongeren met een verstandelijke beperking

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bij jongeren met een verstandelijke beperking

Opvoeden is een bijzondere uitdaging waarbij van jou als leerkracht ook steeds meer verwacht wordt. De bijkomende uitdagingen van jongeren met een beperking zoals ASS, een hechtingsstoornis, ADHD, een ontwikkelingsachterstand, een gedragsstoornis ...  maken je job niet makkelijker. Woede-uitbarstingen, liegen, spijbelen, verslaving, agressie… maken het vaak zeer moeilijk. Daarnaast verblijven deze jongeren omwille van hun complexe problematiek vaak in een internaat. Je merkt dat streng en hard optreden niet altijd werkt en soms lijkt schorsen dan nog het enige alternatief. Nieuwe autoriteit biedt een andere weg via vastberaden verzet in combinatie met een positieve en zorgzame aanwezigheid.

Programma

Op de eerste dag wordt je meegenomen in een algemene introductie in Geweldloos Verzet (GV) en Nieuwe Autoriteit (NA) en bekijk je welke meerwaarde dit kan betekenen in jouw job en jouw school. We kijken daarvoor naar het ontstaan en de belangrijkste basisprincipes van het gedachtengoed. Je focust hierbij op de basishouding maar verkent ook kort de methodieken die kunnen ingezet worden. Vanuit je eigen noden wordt er invulling gegeven aan de 2de dag: verdere verdieping rond één of meerdere thema’s, inoefenen van methodieken, focus op bepaalde problematieken, casusbespreking, aanzet tot een implementatieplan … Je bekijkt het samen met de lesgever en de rest van de groep om deze dag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij je eigen noden.

Doelstellingen

Als deelnemer krijg je op de eerste dag inzicht in wat GV en NA inhouden en welke meerwaarde ze kan betekenen in het omgaan met moeilijk of zelfs destructief gedrag van leerlingen. Je krijgt een beeld van de mogelijkheden in het werken vanuit dit gedachtengoed en je wordt actief ondersteunt in het maken van een vertaalslag voor je eigen werksetting. Je krijgt voldoende bagage mee rond de basisprincipes die direct inzetbaar zijn en je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan (welke rol je ook opneemt op jouw school). Daarnaast heb je voldoende overzicht gekregen om collega’s te informeren over GV en NA en zo een start te nemen in het opbouwen van een steunend netwerk.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders of pedagogen ... uit het buitengewoon onderwijs, die vanuit hun functie geconfronteerd worden met moeilijk gedrag van leerlingen.

De nascholing betreft een introductie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is. Er wordt wel gevraagd naar een actieve inbreng om de training zo zinvol mogelijk te maken voor je eigen werksetting.

Begeleiding

Joke Dekerf werkte tien jaar als orthopedagoog in een Multifunctioneel Centrum (MFC) met pubers met gedrags- en/of emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een mentale beperking. Het MFC is gekoppeld aan het buitengewoon onderwijs waardoor er steeds een nauwe samenwerking was met de scholen. Sinds 2012 is zij aan de slag met Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit, zowel met de implementatie ervan als met het geven van vorming en training.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/BU/009B

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, dranken en broodjeslunch is inbegrepen.


Jouw bijdrage: 242 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 27 april 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
dinsdag 11 mei 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen