Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Socio-emotionele begeleiding   Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school. (Antwerpen)

Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school. (Antwerpen)

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Programma

Dag 1 – deel 1

Theoretische achtergrond van herstelrecht en herstelgerichte praktijken geeft de deelnemers inzicht in het fundament van deze benadering.

Dag 1 – deel 2

We oefenen proactieve cirkels als voorbereiding op een herstelgerichte benadering op school en in de klas.

Dag 2 – deel 1

Oefenen van herstelgerichte taal en herstelgerichte methodieken.

Dag 2 – deel 2

Oefenen van herstelcirkels op basis van casussen aangebracht door de deelnemers.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • enkele theoretische mechanismen achter herstelgericht werken verwoorden;
  • herstelgerichte taal gebruiken;
  • een neutrale positie innemen om een herstelgericht gesprek te leiden;
  • een proactieve cirkel en een herstelgericht gesprek organiseren;
  • omgaan met feedback.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, coördinatoren, leerkrachten s.o. met meer dan 2 uur les in een klas en iedereen die geïnteresseerd is in het leiden van herstelgerichte gesprekken als preventief antwoord op de vele contacten.

Begeleiding

Anouk Vroemans is leraar en leerlingenbegeleider in H. Pius X Antwerpen Bovenbouw, HERGO –moderator en zelfstandig trainer in verbindende communicatie.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/SEB/005A

De nascholing was oorspronkelijk gepland op 12/11/2020 en 27/11/2020  maar wordt uitgesteld naar 22/04/2021 en 10/05/2021.

Beperkt aantal deelnemers. Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.

Als syllabus ontvangt u het boek Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school van M. Beerten en T. Van Waterschoot.


Jouw bijdrage: 282 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 22 april 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
maandag 10 mei 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen