Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Het leerlingcontact als effectief evaluatiemiddel

Het leerlingcontact als effectief evaluatiemiddel

Leerkrachten zijn altijd op zoek naar methodieken waarmee ze een hogere leerwinst kunnen bekomen. Dat rendement valt volgens ons o.a. te halen uit een gerichtere evaluatie met de leerlingen zelf. Eén van de hulpmiddelen om het evaluatieproces te verrijken en te versterken is het leerlingcontact. Dit is een uitgelezen kans voor leerling en leerkracht om samen naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? En hoe kunnen we er in de toekomst samen aan werken? Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen een sterke troef voor de toekomst m.n. eigenaarschap van eigen leren.

Programma

In een eerste sessie verkennen we het concept. Mogelijk is dit nieuw voor de deelnemers die nog aan het begin staan. Voor anderen is dit een kans tot reflectie. Ik leg jullie uit wat het leerlingcontact wel en niet is, hoe het er kan uitzien op verschillende plekken in de schoolse loopbaan en wat de eventuele valkuilen zijn. Na deze eerste sessie zet ik jullie op weg met een opdracht.

Tijdens de tweede sessie kijken we wat het huiswerk opgeleverd heeft en welke ervaringen je opgedaan hebt. Meestal komen er hier heel wat tips en leervragen uit voort. Met die input gaan we aan de slag. We kijken tot slot zeker naar de manier waarop je het leerlingcontact gaandeweg in jouw school kunt implementeren.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen een kader (breed evalueren) waarbinnen het leerlingcontact zich situeert en handvaten om er straks mee te beginnen op de eigen school;
  • kennen het concept van het leerlingcontact (wat is het wel en wat is het niet?) en weten wat de meerwaarde ervan is voor het leerproces;
  • hebben de nodige vaardigheden om het leerlingcontact te laten renderen;
  • weten dankzij voorbeelden hoe andere scholen het leerlingcontact in de praktijk brengen;
  • kunnen het leerlingcontact implementeren in de eigen school.

Doelgroep

Tijdens deze nascholing zijn zowel (zorg)leerkrachten die al met het leerlingcontact werken welkom als de leek op dit vlak. De mensen die al enige ervaring hebben zijn welkom om praktijkvoorbeelden mee te brengen en om hun concrete leervragen voor te leggen. Ook voor directies en beleidsondersteuners.

Begeleiding

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams en directieleden.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen