Zoek een nascholing
Je bent hier:   Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: een frisse wind of storm op zee?

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: een frisse wind of storm op zee?

Een nieuw wetboek Vennootschappen & Verenigingen treedt in werking op 01.01.2019.
De wijzigingen zijn ingrijpend. Het aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd. De stille en de tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. De BVBA maakt plaats voor haar flexibele(re) opvolger, de BV. Ook op het vlak van het bestuur worden de spelregels gewijzigd: zo wordt besturen in een NV met één bestuurder mogelijk. De maatschappelijke zetelleer maakt plaats voor de incorporatieleer.

Deze en andere belangrijke wijzigingen en nieuwigheden worden u toegelicht aan de hand van voorbeelden en casussen, zodat u op de hoogte bent wanneer het nieuwe wetboek begin 2019 zijn intrede doet.

Programma

De verschillende types van de vennootschap worden behandeld aan de hand van voorbeelden.
Hierbij wordt de eigenheid van elke vennootschapsvorm beklemtoond en worden de voor- en nadelen van deze vennootschapsvormen tegen elkaar afgewogen.
Tevens wordt aandacht besteed aan bijzondere onderwerpen, zoals onder meer de geschillenregeling en de bestuurdersaansprakelijkheid.

Doelstellingen

De deelnemers krijgen een inzicht in de belangrijkste wijzigingen die worden ingevoerd door het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste vennootschapsvormen, met specifieke aandacht voor de eigenheid van elke vennootschapsvorm.

Doelgroep

Leerkrachten en docenten economie/handelsvakken/recht en alle andere belangstellenden.

Begeleiding

Herman Braeckmans, professor emeritus Universiteit Antwerpen en advocaat te Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 18/REC/002A

Drank en syllabus inbegrepen.


Jouw bijdrage: 50 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 31 januari 2019 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, Gebouw R, lokaal R.007


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen