Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers (herhaling)

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers (herhaling)

In een normale klascontext is lezen en schrijven in het Latijnse alfabet een middel voor taalleren. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn heel wat leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.  De overgang naar het Nederlands is dan extra moeilijk. Hoe bereiden we hen voor op Nederlands leren met het Latijnse alfabet? Andersalfabeten hebben nood aan een voortraject of verhoogde zorg om het Latijnse schrift beter te leren kennen.

Programma

 • We onderzoeken hun profiel aan de hand van een actuele screeningstest. Door het bespreken van enkele voorbeelden herken je misschien ook leerlingen/cursisten in je reguliere klas die toch door de mazen van het net glipten.
 • Verschillende moedertalen of schooltalen uit de landen van herkomst bieden vlotter of minder vlot aansluiting bij ons Latijns schrift: hoe komt dat?
 • Welke leerdoelen heeft een voorschakelmodule Latijns schrift, hoe gaan we daarin eigenlijk aan de slag (opbouw, materiaal) en hoe verloopt de doorstroom naar de gewone klas?
 • We spreken ook over wat elke leerkracht kan doen om deze leerlingen/cursisten te ondersteunen.
 • Tenslotte gaan we dieper in op het belang van nazorg, klankleer en een geschikt bordschrift.

Doelstellingen

De deelnemers

 • kennen het profiel van een cursist met beperkingen in deelname voor de schriftelijke vaardigheden door tekorten in Latijns schriftbeheersing;
 • kennen taalfactoren die het verwerven van de Nederlandse fonologie en klank-tekenkoppeling beïnvloeden;
 • kennen de startcompetenties na een voortraject Latijns schrift;
 • kunnen basisinzichten in de methoden voor aanbreng van Latijns schrift formuleren;
 • kunnen inspelen op de speciale leerbehoeften van zulke doorstromers;
 • kennen het belang voor de totale klasgroep van werken aan een verstaanbare uitspraak en juist verklanken bij het lezen;
 • kunnen een transparant bordschrift toepassen.

Doelgroep

NT2-lesgevers uit CVO’s, leerkrachten secundair en lager onderwijs met andersalfabete OKAN-leerlingen in de groep.

Begeleiding

Jehanne Van Boxstael, 

lesgeefster NT2 en Latijns schrift in PCVO Het Perspectief (volwassenenonderwijs), taalcoach uitspraak (logopediste)

Praktisch

Cursuscode: 17/NT2/011B

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 56 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 9 maart 2018 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.039 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen