Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Welzijn en preventie   Hoe voer je een effectief antipestbeleid in een secundaire school?

Hoe voer je een effectief antipestbeleid in een secundaire school?

Er bestaat heel wat educatief materiaal, praktijkvoorbeelden en werkvormen om in een lagere school te werken rond pestpreventie. Dit is niet altijd even makkelijk implementeerbaar in de context van een secundaire school. Deze nascholing geeft je een praktijkvoorbeeld van hoe je bij +12-jarigen ervoor kan zorgen dat pestgedrag minder voorkomt en hoe je er effectief mee omgaat.

Programma

Je krijgt het inspirerende verhaal van een grote, superdiverse secundaire school die in 2019 de ‘Pesten, dat kan niet'-prijs kreeg van vzw Tumult. Je hoort wat de succesfactoren zijn in het antipestbeleid en je krijgt handvaten om hiermee aan de slag te gaan in je eigen school. Vertrekkende van de publicatie van VLOR rond welbevinden en preventie van pesten op school zie je hoe deze aanbevelingen concreet gemaakt kunnen worden op school-, leraar- en leerlingniveau.

In de namiddag leer je via het OASE-model van intervisie om gestructureerd met collega’s na te denken over moeilijke casussen. Je leert hoe de denkkaders van herstel- en oplossingsgericht werken je hierbij op weg kunnen helpen. Je krijgt ook input over hoe je met concreet materiaal aan de slag kan om deze moeilijke casussen effectief aan te pakken, samen met je team.

Om na deze nascholing vlotter verdere stappen te kunnen zetten in je eigen schoolcontext, is het aangeraden om met minimum twee collega’s van dezelfde school te komen. Er wordt namelijk tijd voorzien om te kunnen overleggen over hoe de genoemde succesfactoren kunnen omgezet worden in concrete acties.

Doelstellingen

  • Je leert nadenken vanuit beleidskeuzes over concrete acties die je antipestbeleid op school mee vorm kunnen geven.
  • Je leert vanuit het herstel- en oplossingsgerichte denkkader naar pestcasussen te kijken.
  • Je krijgt inspiratie om in je eigen school actiever in te zetten op een verbindend schoolklimaat.
  • Je leert wat er nodig is om in je school ook effectief krachtig te kunnen inspelen op pestproblemen.
  • Je gaat buiten met enkele concrete voornemens en stappen die je wil zetten binnen je eigen school om te werken rond pestpreventie en omgaan met pesten.

Doelgroep

Leraren, leerlingenbegeleiders, middenkader en directie secundair onderwijs

Als leraar ben je soms betrokken bij het oplossen van pestsituaties. Als leerlingenbegeleider heb je hierrond al kennis opgedaan, maar merk je dat je vaak nog zoekende bent qua aanpak of bots je op bepaalde grenzen. Het is aangeraden om als leraar of leerlingenbegeleider samen te komen met iemand van het middenkader of directie van je school, die betrokken is bij de socio-emotionele leerlingenbegeleiding.

Begeleiding

Liesbet Sourbron is een klinisch psycholoog. Ze is ook leraar TSO-BSO, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator en HERGO-moderator (herstelgericht groepsoverleg).

Praktisch

Cursuscode: 23/SEB/073A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 25 oktober 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen