Zoek een nascholing
Je bent hier: Live online nascholingen   Hybride onderwijs: een mix van verschillende leeromgevingen voor een sterk leerklimaat - live online nascholing

Hybride onderwijs: een mix van verschillende leeromgevingen voor een sterk leerklimaat - live online nascholing

Contactonderwijs of afstandsonderwijs? Kiezen is niet nodig bij hybride onderwijs! Je selecteert het beste van elke onderwijsvorm. Of het nu gaat over contactonderwijs of afstandsonderwijs, elke leeromgeving en bijhorende aanpak heeft zijn voordelen: je mixt verschillende onderwijssettings tot één krachtig geheel waar het leren steeds centraal staat. Op die manier zet je in op motivatie, betrokkenheid en zelfgestuurd leren, met een positief effect op de leerprestaties van leerlingen.

Programma

Je start op basis van de eigen ervaring en die van de mede-cursisten met het in kaart brengen van de verschillende leeromgevingen. Je krijgt zicht op de voor- en nadelen voor zowel de leerlingen als de leraar, de beïnvloedende factoren en de organisatorische vereisten. Vervolgens bekijk je in functie van de leerdoelen hoe een hybride leeromgeving er voor een lessenreeks kan uitzien. Je begint effectief te ontwerpen op basis van het aangereikte kader. Je maakt doordachte keuzes i.v.m. didactische werkvormen en groeperingsvormen, didactisch materiaal en online tools, klasopstelling. De aanpak tijdens de nascholing is activerend en gevarieerd, met ruimte voor interactie en uitwisseling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • benoemen de verschillende leeromgevingen bruikbaar voor de eigen onderwijsaanpak;
  • benoemen de voordelen en uitdagingen van hybride onderwijs;
  • ontwerpen een kwaliteitsvolle onderwijsaanpak in een hybride onderwijsleeromgeving.

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op leraren die de mogelijkheden van een hybride onderwijsomgeving willen verkennen en duurzaam willen ontwerpen voor het eigen vak.

Begeleiding

Martine Mol heeft jarenlange ervaring als leraar PAV in het secundair onderwijs. Momenteel werkt Martine als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding didactiek PAV aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast begeleidt Martine als onderwijscoach en consultant scholen en lerarenteams met specifieke leervragen.

Praktisch

Cursuscode: 21/OND/119A

Digitale syllabus

Deze nascholing gaat live online door.


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen lesplanning en eigen lesmateriaal.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 27 januari 2022 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen