Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Algemeen beleid en kwaliteitszorg   Interne kwaliteitszorg - live online nascholing

Interne kwaliteitszorg - live online nascholing

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Programma

We vertrekken van een omschrijving van kwaliteitszorg en vullen die op een concrete manier in.

  • Wat houdt cyclische, integrale en systematische kwaliteitszorg in?
  • Op welke manier coördineer je een systeem van kwaliteitszorg?
  • Wie betrek je bij kwaliteitszorg op school en welke specifieke rol hebben personeelsleden?
  • Bestaat er zoiets als 'kwaliteitszorg voor elke dag'?

In heel wat scholen speelt kwaliteitszorg zich vooral op mesoniveau af. We bekijken ook kwaliteitszorg op microniveau: actieonderzoek als zelfevaluatie voor de leraar.

Dit is een basisvorming over kwaliteitszorg waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. Wie gevorderd is op het vlak van kwaliteitszorg kan deze vorming als opfrissing zien of als een spiegel voor de eigen werking.

Werkvorm

Doceermomenten met ruimte voor vraagstelling worden afgewisseld met opdrachten per twee en in groep.

Doelstellingen

  • Je hebt inzicht in de basisaspecten van kwaliteitszorg op microniveau en mesoniveau (cyclische, integrale en systematische kwaliteitszorg, SMART, PDCA, EFQM…) en weet op welke manier kwaliteitszorg georganiseerd en gecoördineerd kan worden.
  • Je kent het belang van participatie en communicatie binnen kwaliteitszorg.
  • Je bent bereid om kritisch te reflecteren over je school en over de rol en de betekenis van leiderschap in duurzame kwaliteitszorg.

Doelgroep

Directie en middenkader (SO, BuSO).

Begeleiding

Gilbert Deketelaere, beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem, voorzitter SOK vzw (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk).

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/DR/014A

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 242 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun vragen over kwaliteitszorg of ervaringen uit de praktijk kenbaar te maken. De docent zal hierop inspelen tijdens de vorming. Je ontvangt deze voorbereiding per mail.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 9 februari 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 4 maart 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen