Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Kaatje Klank 2.0: klanken en letters van 1ste kleuterklas tot 1ste leerjaar

Kaatje Klank 2.0: klanken en letters van 1ste kleuterklas tot 1ste leerjaar

Hoe kan je effectief met klanken en letters aan de slag in de kleuterklas en in het 1ste leerjaar? Wil je weten waarom klankbewustzijn en doe-alsof schrijven zo belangrijk zijn? Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook jonge kinderen en kinderen met een taalachterstand op hun niveau kan motiveren en stimuleren? En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank?

Programma

Tijdens deze nascholing verkennen we met een kookmetafoor de wetenschappelijke achtergrond en de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. We krijgen inzicht in de meest effectieve en efficiënte activiteiten om aan (voorbereidende) technische lees- en spellingsvaardigheden te werken én bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze activiteiten. We besteden hierbij speciale aandacht aan de begeleiding van kinderen met een verhoogd risico op leesproblemen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • verwoord je wat klankbewustzijn, letterkennis, klank-tekenkoppeling en doe-alsof schrijven zijn en waarom deze zo belangrijk zijn;
  • leg je uit welke klankbewustzijnstaakjes, letterspelletjes en andere activiteiten er toe doen om speels het inzicht in letters en klanken te vergroten;
  • heb je inzicht in de leerlijn ‘voorbereidend (technisch) lezen en doe-alsof schrijven’ van de eerste tot de derde kleuterklas;
  • ga je aan de slag met tips om kleuters stapsgewijs en doelgericht te begeleiden tijdens klank- en letteractiviteiten;
  • breng je in kaart welke kleuters een verhoogd risico op leesproblemen hebben en hoe je hen kunt ondersteunen;
  • ontwerp je betekenisvolle activiteiten om doe-alsof schrijven te stimuleren;
  • maak je kennis met de didactiek, de website en de materialen rond handpop Kaatje Klank en de avonturen die ze beleeft.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit het (buitengewoon) kleuteronderwijs (1ste tot 3de kleuterklas) en het 1ste leerjaar (buitengewoon) lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers. Ook schoolnabije medewerkers (pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, andere onderwijsondersteunende diensten) en lerarenopleiders zijn welkom. Er is geen bijzondere voorkennis nodig.

Begeleiding

Dr. Lieve Van Severen is onderzoeker, taaldocent en praktijkbegeleider aan de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' (Hogeschool Odisee, campus Aalst). Zij is coördinator van de PWO-onderzoeksprojecten ‘spreken verfijnen in de kleuterklas’ en ‘klank-klaar voor de leesstart’. Verder is ze ook projectmedewerker bij het PWO-onderzoeksproject ‘De Leesscan’.

Praktisch

Cursuscode: 24/BAS/084A

Cursumateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 9 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen