Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks (afgelast)

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks (afgelast)

Meer concrete info over het verloop van deze nascholing via afstandsonderwijs vind je zo snel mogelijk op deze pagina.

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Programma

De nascholing start met stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie en gevolgen voor de communicatie, het klasgebeuren en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vervolgens bespreken we tips, strategieën en hulpmiddelen voor het onderwijs.

We voorzien tijd voor interactie, inleefactiviteiten, schoolgerelateerde opdrachten en ervaringsuitwisseling.

Doelstellingen

Deelnemers:

  • kennen de talige stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie;
  • kennen niet-talige problemen gerelateerd aan ontwikkelingsdysfasie;
  • kunnen de impact van taalproblemen op de communicatie binnen het klasgebeuren/op alle schoolactiviteiten en op het gedrag van het kind ‘ervaren’ en herkennen;
  • kunnen hulpmiddelen gebruiken om kinderen met ‘dysfasie’ adequaat te ondersteunen.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen waaronder specifieke taalontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsdysfasie.
Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen, medeontwikkelaar van het Protocol Ontwikkelingsdysfasie i.s.m. Prof. Dr. I. Zink en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen. Zij is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’.
Daarnaast werkt zij als privélogopedist in het Gentse (de laatste jaren voornamelijk taal- en leerstoornissen) en is bestuurder en medeoprichter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen).

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen