Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Klasmanagement: jij hebt de sleutel in handen!

Klasmanagement: jij hebt de sleutel in handen!

Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen is geen evidentie en vormt best wel een uitdaging voor heel wat leerkrachten. Effectief klasmanagement gaat niet alleen om het oplossen van problemen maar vooral om het voorkomen van problemen. Deze nascholing biedt jou op een interactieve manier handvaten en tips om uitdagend gedrag te voorkomen of te verminderen door o.a. het pedagogisch klimaat te versterken. Daarnaast ondersteunt deze nascholing jou om (nog beter) te leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas.

Programma

Als leerkracht ben je de manager van je klas! Klasmanagement is een term voor alle maatregelen die een leerkracht neemt om een goed pedagogisch klimaat te scheppen zodat leerlingen met succes kunnen leren en werken.

Je hebt als leerkracht grote invloed op het gedrag van leerlingen. Het voorkomen of verminderen van uitdagend gedrag kun je voor een deel dus doen door jouw manier van kijken en/of handelen aan te passen. Je krijgt enkele theoretische kaders aangereikt als een hulpmiddel om je eigen praktijksituatie te kunnen analyseren. De theorie is dus niet leidend voor de praktijkcontext maar wordt afgestemd op jouw specifieke context en jouw professionele eigenheid als leraar. De tweede dag is er dan ook veel ruimte voor het inbrengen en behandelen van praktijkcasussen en het inoefenen van de technieken. Naast de syllabus krijg je diverse boekentips en extra literatuur aangereikt, zodat je je verder kan verdiepen indien je dit wenst.

Theoretische kaders en/of thema’s die aan bod komen zijn:

 • de Kegel van Afstemming;
 • basisondersteuning gedrag en de link met basisondersteuning leren;
 • het CAR-model van Stevens en de negen-cellenmatrix;
 • socio-emotioneel leren en groepsvorming;
 • Proactive Behavioral Management Tools;
 • normen en regels opstellen;
 • routines inoefenen;
 • scripts;
 • straffen en belonen;
 • de Roos van Leary en je eigen leerkrachtenstijl;
 • concentratie- en aandachtsproblemen;
 • dubbelkwadranten van Ofman.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing kan je:

 • de basisondersteuning gedrag plaatsen binnen de Kegel van afstemming en een analyse maken van interventies binnen deze gelaagde afstemmingsstructuur;
 • de relatie tussen de basisondersteuning gedrag en leren uitleggen en op basis hiervan een onderbouwde keuze maken met betrekking tot jouw handelen;
 • een analyse maken met betrekking tot jouw rol en taken bij het realiseren van je klasmanagement en op basis hiervan tot aandachtspunten voor jezelf komen;
 • de wijze waarop jij tegemoet komt aan de basisbehoeften van leerlingen onderbouwd weergeven;
 • een analyse maken van jouw eigen pedagogische (voorkeurs)stijl en op basis hiervan aandachtspunten formuleren;
 • interventies opstellen om uitdagend gedrag te voorkomen in je eigen praktijksituatie;
 • interventies ontwerpen voor leerlingen met uitdagend gedrag.

Doelgroep

Startende en ervaren leerkrachten s.o. die hun klasmanagement willen verbeteren en/of kritisch onder de loep nemen

Begeleiding

Els Putzeys is leerlingenbegeleidster en leercoach in een secundaire school, gelegen in een grootstedelijke context. Daarnaast werkt ze  als docent bij de Hogeschool Fontys in Nederland als gedragsspecialiste. In de masteropleiding Educational Needs verzorgt ze o.a. de gedragsmodules.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/OND/177A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Je eigen laptop (met oplader)

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je zal vooraf gevraagd worden om een casus in te brengen uit jouw praktijksituatie waarin je je handelingsverlegen voelt m.b.t. klasmanagement. Deze casussen worden dan in de loop van de sessies behandeld.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 24 oktober 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 28 november 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen