Zoek een nascholing

Leesmonitoring

Vlaamse leerlingen lezen steeds minder goed en steeds minder graag (PIRLS, PISA). Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en de Taalraad Begrijpend Lezen stelden enkele kernthema’s op om deze leescrisis te lijf te gaan, in overeenstemming met nationaal en internationaal onderzoek naar effectief leesonderwijs. Scholen worden aangemoedigd om vanuit een duidelijk ervaren urgentiebesef te werken aan een duurzaam taal-leesbeleid op school met aandacht voor effectieve leesdidactiek wat betreft leesvaardigheid én leesmotivatie en formatieve feedback. In deze nascholing zoomen we in op de bouwsteen ‘Leesmonitoring’ als cruciaal onderdeel in een taal-leesbeleid.

Programma

Wat betekent leesmonitoring? Waarom is het van belang om lezen breed in kaart te brengen? Hoe start je binnen je school met een gedeelde visie op leesmonitoring? Welke tools bestaan er om lezen te monitoren? Wat is de rol van feedback en wie betrek je daarbij? In deze nascholing zoom je in op verschillende stappen die je als leerkracht(enteam) kunt doorlopen om lezen breed te monitoren. We delen ervaringen en inzichten vanuit verschillende scholen en nodigen de deelnemers tijdens deze nascholing uit om actief na te denken over de eigen evaluatiepraktijk.

Ter ondersteuning zetten we het boek ‘Van leerlingen lezers maken’ in waarin je meer kunt lezen over elke pijler van krachtig leesonderwijs en dus ook over de pijler leesmonitoring.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • verwerf je inzicht in de doelstellingen van een brede leesmonitoring;
  • weet je wat leesmonitoring in de brede zin van het woord betekent;
  • beschrijf je de verschillende stappen in een proces van leesmonitoring;
  • verwerf je verschillende tools om lezen breed te monitoren;
  • weet je met wie, wanneer en hoe je kunt samenwerken om lezen breed te monitoren;
  • denk je actief na over acties om je monitoring en onderwijsaanpak af te stemmen op verschillende lezersprofielen in jouw klas.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers uit het basisonderwijs

Begeleiding

Jona Hebbrecht is lerarenopleider in de bacheloropleiding Lager Onderwijs aan en onderzoeker Taal binnen het onderzoekscentrum Taalbouwers aan Hogeschool Odisee. In haar onderzoeksproject De leesscan onderzoekt Jona hoe scholen hun leesonderwijs kunnen versterken. Ze ondersteunt scholen op de werkvloer met lees- en taalonderwijs en is vaste docent in het postgraduaat Leescoach. Daarnaast werkt Jona ook als leesonderwijsexpert voor Iedereen Leest. Verder is ze ook auteur van het handboek ‘Van leerlingen lezers maken’  en co-auteur van het handboek ‘Volop Taal, Didactiek Nederlands voor de lagere school’. Jona ontwikkelt als leesexpert ook didactisch materiaal voor het lager onderwijs en voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Zo werkte ze ook mee aan verschillende taalmethodes.

 

Praktisch

Cursuscode: 23/BAS/088A

Cursusmateriaal inbegrepen

De aankoop van het handboek 'Van leerlingen lezers maken' (twv 29,99 euro) is niet verplicht, maar wel een aanrader.

 


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

De deelnemers brengen een voorbeeld mee van hoe zij lezen evalueren. Wie het boek ‘Van leerlingen lezers maken’ bezit, mag dit ook meebrengen.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

De deelnemers worden uitgenodigd om eigen ervaringen of praktijkvoorbeelden met betrekking tot leesmonitoring te delen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 3 mei 2024 13:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen