Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip - via afstandsonderwijs

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip - via afstandsonderwijs

Meer concrete info over het verloop van deze nascholing via afstandsonderwijs vind je onder het kopje Praktisch.

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Programma

Deze nascholing omvat theorie, observatie, discussie en praktische oefeningen:

  • Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezen: waar zitten de problemen? Waarom zijn ze zo moeilijk op te lossen? Welke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van tekst voor leesbegrip?
  • Introductie Nieuwsbegrip: wekelijks actuele teksten met opdrachten en instructies voor de leraar. Inzoomen op materiaal, stappenplan, woordhulp, leesstrategieën, denkactiviteiten, tools voor het digibord, filmpjes...
  • Analyse van een opgenomen les begrijpend lezen vanuit de actualiteit: observatie en discussie.
  • Concreet werken met teksten en opdrachten, met o.a. toepassing van de methodieken op andere tekstsoorten.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • krijgen inzicht in mechanismen die begrijpend lezen doen falen/werken;
  • ervaren via praktische oefeningen welke strategieën leerlingen een tekst beter doen begrijpen;
  • maken kennis met de methodieken van lesmateriaal dat tegelijk inspeelt op de actualiteit, op diverse leesstrategieën, op meervoudige intelligentie en op transfer naar lezen binnen andere leerdomeinen;
  • kunnen deze methodieken ook toepassen op zelf gekozen en ontwikkeld lesmateriaal.

Doelgroep

Leerkrachten tweede en derde graad lager onderwijs.

Begeleiding

Jan T'Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, ex-leraar tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, gewezen redacteur en eindredacteur bij het onderwijstijdschrift Klasse, auteur van schoolboeken Nederlands voor het secundair/voortgezet onderwijs, onderzoeker en auteur van het doctoraal proefschrift ‘Sprekend leren. De leereffecten van exploratieve gesprekken in groepswerk’ en van het gelijknamige praktijkboek hierover.

Praktisch

Cursuscode: 19/LAG/046A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs;
Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

De workshop vindt plaats in een virtuele ruimte van Blackboard Collaborate.
De deelnemers kunnen vanaf 9 uur inloggen via een link die ze van de lesgever zullen ontvangen.

De les zelf start om 9.30 uur maar om 9.20 uur worden de deelnemers verwelkomd en krijgen ze een heel korte rondleiding in BB Collaborate. Dat duurt vijf minuutjes, maar dan kunnen we ook meteen mogelijke technische problemen oplossen. De syllabus zal beschikbaar zijn via de website van de lesgever (link volgt). Het is belangrijk dat de deelnemers de syllabus downloaden en afdrukken, er wordt intensief mee gewerkt tijdens de workshop. Wie thuis een tweede computerscherm heeft, hoeft dat niet te doen, maar het blijft handig een papieren versie in handen te hebben.

 


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 22 april 2020 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen