Zoek een nascholing
Je bent hier:   Lessen ontwerpen en doelen evalueren op basis van de taxonomie van Bloom met focus op technische en praktijkvakken

Lessen ontwerpen en doelen evalueren op basis van de taxonomie van Bloom met focus op technische en praktijkvakken

Als leraar ben je gericht op het leren van de leerling via de aangereikte eindtermen en leerplandoelen en ben je steeds op zoek naar manieren om dit leren te bevorderen in je onderwijspraktijk en correct te evalueren. Op basis van de taxonomie van Bloom zijn de eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is dus belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.

In deze cursus worden praktische voorbeelden en didactische tips aangereikt om op een kwaliteitsvolle en doordachte manier de taxonomie te integreren bij het ontwerpen en evalueren van de lessen technische en praktijkvakken.

Programma

We vertrekken vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit en de gebruikte ontwikkelingsschalen.
Je krijgt achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te kunnen begrijpen, te integreren in het ontwerp van je lessen én in de evaluatie.
Via praktijkgerichte voorbeelden krijg je verschillende praktische tools aangereikt om concreet met de taxonomie aan de slag te gaan.

Doelstellingen

Deelnemers :

  • stemmen de doelstellingen en evaluatie op elkaar af door inzichten in het beheersingsniveau;
  • kennen en begrijpen de samenhang tussen de verschillende delen;
  • geven systematisch vorm aan het onderwijsleerproces;
  • stellen haalbare en uitdagende doelen;
  • bieden samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden aan die het leren ondersteunen;
  • ontwerpen een evaluatie die representatief is voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden;
  • stellen een transparante, betrouwbare, brede evaluatie op, afgestemd op de doelgroep;
  • integreren de evaluatie in het onderwijsleerproces;
  • leggen de link met het referentiekader OnderwijsKwaliteit (OK) als principieel uitgangspunt.

Doelgroep

Technische leiding TA-TAC, leraren technische en praktijkvakken

Begeleiding

Marc Van der Eycken was jarenlang technisch adviseur coördinator Technische Scholen Mechelen.
Hij is lid van de CNO-werkgroep schoolleiders en verzorgt geregeld nascholingen bij CNO.

Praktisch

Cursuscode: 22/TL/004A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 7 oktober 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen