Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Lessen ontwerpen: (her)boost je onderwijsaanpak!

Lessen ontwerpen: (her)boost je onderwijsaanpak!

Lessen voorbereiden doe je vaak door elk jaar opnieuw enkele aanpassingen door te voeren en waar nodig iets nieuws te integreren. Bij een nieuw vak maak je dan weer graag gebruik van het materiaal van collega’s. Maar sluit dit wel aan bij de minimumdoelen en leerplandoelen? Vormen de afzonderlijke lessen een coherent geheel? Tijdens deze nascholing ga je terug naar de basis om jouw huidige aanpak scherp te stellen. Daarbij vertrek je vanuit de minimumdoelen van jouw vak om doelgericht lessen(reeksen) te (her)ontwerpen en fris je jouw algemeen didactische competenties op die aansluiten bij een activerende en effectieve onderwijsaanpak.

Programma

Het vertrekpunt is het eigen vak en de eigen actuele lesvoorbereiding/onderwijsaanpak. Door dit te ontleden doorloop je stapsgewijs een optimale manier van het voorbereiden van lessen(reeksen) die werkelijk aansluiten bij de doelen en doelgroep. Alle facetten van de basisdidactiek passeren gedurende de dag de revue zodat je op het einde van de dag weer helemaal mee bent met de actualiteit op het vlak van lessen voorbereiden.

De aanpak tijdens deze nascholing is activerend en gevarieerd, met ruimte voor interactie en uitwisseling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • selecteren gericht informatie uit het leerplan voor een les(senreeks);
  • bereiden een doel(groep)gerichte onderwijsaanpak in functie van de minimumdoelen voor;
  • benoemen de relatie tussen en het belang van lesdoelen, evaluatie en didactische componenten;
  • benoemen de sterktes en uitdagingen van de eigen manier van lessen voorbereiden.

Doelgroep

Leraren secundair en volwassenenonderwijs

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leerkracht, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 24/OND/118A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen, inclusief handboek 'Algemene didactiek'. Acco. Schelfhout, W. & Tanghe, E. (2023). Winkelwaarde 30,90 €


Jouw bijdrage: 147 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen leerplannen en eigen lesmateriaal (nog te concretiseren)

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 5 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen