Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Onderwijskunde / Pedagogie   Lessen ontwerpen op basis van je (nieuwe) leerplan: boost je onderwijsaanpak! - AFGELAST

Lessen ontwerpen op basis van je (nieuwe) leerplan: boost je onderwijsaanpak! - AFGELAST

Lessen voorbereiden doe je vaak door elk jaar opnieuw enkele aanpassingen door te voeren en waar nodig iets nieuws te integreren. Bij een nieuw vak maak je dan weer graag gebruik van het materiaal van collega’s. Maar sluit dit wel aan bij de (nieuwe) eindtermen en leerplandoelen? Wat is dat met die taxonomie van Bloom? En hoe leg je de link naar evaluatie? In deze nascholing vertrek je vanuit je (nieuwe) leerplan om doelgericht lessen te ontwerpen en fris je jouw algemeen didactische vaardigheden op die aansluiten bij een effectieve onderwijsaanpak.

 

Programma

Je vertrekt van de (nieuwe) leerplannen: hoe zijn deze opgebouwd, wat is de inhoud en je werkt lesdoelen uit. Je past een kader toe om de kwaliteit van jouw lesdoelen te evalueren.

Aansluitend bij de geselecteerde lesdoelen bepaal je welke evaluatievorm jou in staat stelt om na te gaan of leerlingen deze behalen. Je selecteert geschikte evaluatievormen uit een breed pallet aan mogelijkheden en past de richtlijnen in verband met een valide evaluatie toe.

Vervolgens ontwerp je een onderwijsaanpak die vertrekt van de geselecteerde lesdoelen en beginsituatie van jouw doelgroep. Je brengt mogelijke didactische werkvormen, didactisch materiaal, varianten op het vlak van groeperingsvormen en klasschikking in kaart en selecteert gericht.

De aanpak tijdens deze nascholing is activerend en gevarieerd, met ruimte voor interactie en uitwisseling.

 

Doelstellingen

De deelnemers:

  • selecteren gericht informatie uit het leerplan;
  • bereiden een doel(groep)gerichte onderwijsaanpak in functie van de eindtermen/leerplandoelen voor;
  • benoemen de relatie tussen en het belang van lesdoelen, evaluatie en didactische componenten;
  • benoemen de sterktes en uitdagingen van de eigen manier van lessen voorbereiden.
 

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs en volwassenenonderwijs.

 

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

 

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Eigen leerplannen en eigen lesmateriaal (nog te concretiseren)

 

Verwachte voorbereiding door deelnemer

 

 


Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen