Zoek een nascholing

Masterclass PAV

Als toegewijde PAV-leerkracht ben je altijd op zoek naar manieren om je lessen te verrijken en je leerlingen te inspireren. De ‘Masterclass PAV’ biedt je die kans!
Tijdens deze inspirerende dag zetten we jou, de leerkracht, in de schijnwerpers en bieden we je een reeks gevarieerde workshops aan die je voorzien van frisse impulsen, innovatieve didactieken en praktische tools om je onderwijspraktijk nog meer inhoud en diepgang te geven.
We organiseren workshops die zich focussen op thema's als artificiële intelligentie, taal, wiskunde en de natuurwetenschappen.
De ‘Masterclass PAV’ is meer dan alleen een professionaliseringsdag; het is een investering in jezelf en je leerlingen. Met de nieuwe inzichten en vaardigheden die je opdoet, kun je jouw lessen nog meer verrijken én een blijvende impact maken op de educatieve reis van je leerlingen.

Programma

Vanaf 8.30 uur ontvangst in het leslokaal

9 uur: AI (en XR) als krachtig instrument binnen jouw vak - Fabio Severini

Artificiële intelligentie (AI) duikt overal op, ook in het onderwijs. Vaak zien we vooral de valkuilen en vinden we het moeilijk om een overzicht te bewaren van de impact ervan op onze leerlingen en de lespraktijk. Toch biedt AI ook tal van mogelijkheden om leerkrachten en leerlingen beter te ondersteunen. Verken de wereld van ChatGPT, CoPilot en andere AI-hulpmiddelen en zet deze krachtig in als een instrument voor jouw vak.

10.30 uur: Pauze

10.40 uur: Leren in samenhang met spannende verhalen - Jo Cochuyt en Robbe Brisard

In deze sessie leer je hoe je via een eduscape, gebaseerd op een dystopische jeugdroman, kunt inzetten op geïntegreerd werken, op maat van leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit. Dit gebeurt aan de hand van een concreet uitgewerkt voorbeeld, waarbij je tevens te weten komt hoe differentiatie geconcretiseerd wordt en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan in je les. Richtinggevend hierbij zijn de minimumdoelen tweede graad voor leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit, maar het is ook zeker in andere graden inzetbaar.

12.10 uur: Lunch

13.00 uur: Bestemming bereikt voor wiskunde in de arbeidsmarktfinaliteit - Youri Vande Sande

Je krijgt een kader om het wiskundeonderwijs te versterken in de arbeidsmarktfinaliteit. Voor de verschillende componenten van de wiskunde (getallenleer, meetkunde, data & onzekerheid, relaties & verandering), ga je tips en tricks geven. We focussen bovendien op heuristieken die ondersteunend zijn bij de problem solving. Daarnaast delen we lessen en materialen met jou die we genereerden uit het project B+, waar je concreet mee aan de slag kan binnen de lessen PAV/wiskunde. Tot slot krijg je ook inzichten mee in wat werkt bij de doelgroep.  

14.30 uur: Pauze

14.45 uur: Survival of the fittest - Ria Rombouts

Hoe breng je met respect voor ieders overtuiging het onderwerp ‘Evolutie’ aan in de arbeidsmarktgerichte finaliteit? In deze workshop gaan we actief aan de slag met werkvormen zodat leerlingen ERVAREN hoe evolutie werkt! Uiteraard wordt ook tijd voorzien voor overleg en afstemming van de werkvormen op de eigen klassituatie.

16.15 uur: Einde

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • versterk je jouw vaardigheden en kennis binnen het vakgebied PAV of MAVO;
  • maak je kennis met nieuwe vakdidactiek binnen het vak PAV of MAVO;
  • verbeter je je onderwijspraktijken en ondersteun je je leerlingen beter.

Doelgroep

Leerkrachten PAV of MAVO van de 1ste graad B-stroom of van de tweede of derde graad arbeidsmarktfinaliteit

Begeleiding

Deze nascholing wordt begeleid door verschillende professionals, elk expert in hun vakgebied (AI, wiskunde, taal en natuurwetenschappen). Ze zetten hun kennis en vaardigheden in om voor leerlingen in de B-stroom en de arbeidsmarktfinaliteit een stimulerende leeromgeving te creëren en zo hun kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en creativiteit te stimuleren.

Fabio Severini is pedagogisch adviseur voor het Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Zijn expertise ligt voornamelijk binnen het STEM-domein, waarbij hij scholen ondersteunt om de uitdagingen en mogelijkheden van XR en Artificiële Intelligentie (AI) effectief aan te pakken.

Jo Cochuyt is lerarenopleider aan HOGENT (educatieve bachelor secundair onderwijs). Zij geeft het onderwijsvak project algemene vakken. Daarnaast begeleidt zij ook studenten uit het verkort traject. Ze deed eerder onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten PAV en vakdidactiek burgerschap (1ste graad).

Robbe Brisard is lerarenopleider aan HOGENT (educatieve bachelor lager onderwijs). Hij geeft o.a. algemene pedagogiek en differentiatie.

Youri Vande Sande is pedagogisch adviseur binnen POV. Als oud-leerkracht PAV is hij vertrouwd met de doelgroep. De afgelopen jaren begeleidde hij leerkrachten PAV in scholen en tijdens professionele leergemeenschappen. Afgelopen 2 jaar was hij coördinator van het project B+ om het wiskundeonderwijs te versterken in de arbeidsmarktfinaliteit.

Ria Rombouts was tot 2011 leerkracht natuurwetenschappen in de eerste graad B-stroom. Tot september 2023 was zij lector vakdidactiek natuurwetenschappen in het onderwijsvak natuurwetenschappen en lector natuurwetenschappen in het onderwijsvak PAV in de lerarenopleiding van de Karel De Grote hogeschool.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen