Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Nieuwe autoriteit en verbindend gezag voor leidinggevenden

Nieuwe autoriteit en verbindend gezag voor leidinggevenden

Als schoolleider heb je een sleutelfunctie in het gesmeerd laten lopen van relaties tussen teamleden, ouders en leerlingen. Zelfs als de school kiest voor gedeeld leiderschap of als je deel uitmaakt van een beleidsteam, gaat jouw rol gepaard met bijzondere verantwoordelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat je niet te sturend of niet te éénzijdig ondersteunend aanwezig bent? Hoe voorkom je dat je meegesleept wordt in escalaties en spiralen van onmacht?

In deze tweedaagse opleiding pas je het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Verbindend Gezag (Haim Omer en team) toe op de relatie van de schoolleider met volwassenen in en rond de school.
Vraag je je af hoe het je helpt te handelen als praten geen effect heeft, als de onmacht overneemt, als je je verscheurd voelt tussen het schoolteam, leerlingen en hun ouders?
Dan biedt deze opleiding jou vanuit dit gedachtegoed bruikbare antwoorden.

Programma

Deze tweedaagse opleiding biedt een afwisseling tussen korte theoretische kadering en reflecties, opdrachten of casusbesprekingen waarin je meteen de vertaling maakt naar de eigen werksituatie. Bijzondere aandacht gaat naar het creëren van een veilig klimaat waarbinnen geoefend, geleerd én uitgewisseld kan worden.
Verwacht je aan een helder kader met focus op wat jij zelf kan doen. Je zoomt in op onderliggende attitudes én krijgt concrete tools aangereikt om je gezagsfunctie krachtig én verbindend in te vullen. Dit zowel “in goede tijden” als wanneer de onmacht dreigt over te nemen.

Dag 1

 • De NAGV-mindset: wat is Nieuwe Autoriteit en waarom zou je hier als leidinggevende voor kiezen? Hoe sluit dit gedachtegoed aan bij andere invalshoeken, en waarin onderscheidt het zich?
 • Het uitbouwen van een samenwerkingsrelatie met collega’s en ouders, als basis voor een samen gedragen schoolwerking
 • De waaier van NAGV, toegepast op jouw relaties met volwassenen, beschreven in 6 pijlers
 • Drie niveaus van waakzame zorg, focus op open opmerkzaamheid, de basishouding van waaruit je vertrekt als alles goed gaat
 • Wat doen conflicten en onmacht met jou als leidinggevende? Herkennen van escalaties en rode knoppen, voorkomen dat je meegesleept wordt in negatieve spiralen
 • Vorm geven aan je rol in het “steunend netwerk” met collega’s en ouders, jouw eigen steunnetwerk vorm geven

Dag 2

 • Verhoogde opmerkzaamheid bij ongerustheid en conflicten, waarin je focust op vanuit samenwerking aan de slag gaan met moeilijke situaties
 • Het oplossingsverzoek als hulpmiddel om samenwerking te stimuleren
 • Eénzijdige acties van geweldloos én krachtig verzet daar waar de bereidheid van anderen om samen te werken binnen het kader van de schoolvisie ontbreekt
 • Relatiegebaren en herstelacties als krachtig instrument om het vertrouwen te herstellen
 • Toepassing op casussen uit je eigen werkcontext

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • weet je hoe je je verantwoordelijkheid als leidinggevende met de hulp van Nieuwe Autoriteit / Verbindend Gezag krachtig en verbindend vorm kan geven in relatie tot volwassenen in en rond de school;
 • navigeer je a.d.h.v. een kompas complexe relaties en veelvuldige verwachtingen en pas je dit toe op eigen casussen;
 • ben je je bewust van en reflecteer je over de impact van je eigen handelen;
 • versterk je je eigen invloed, ook daar waar onmacht en escalaties dreigen over te nemen;
 • weet je wat je nodig hebt om dit te kunnen volhouden en creëer je voor jezelf een ondersteunend netwerk;
 • zet je éénzijdige geweldloze acties in bij conflicten waarin praten niet voldoende is en de onmacht groot.

Doelgroep

(Adjunct)directeurs en TAC’s (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs, die eindverantwoordelijkheid dragen voor 1 of meerdere beleidsdomeinen van de school.
(Zorg)coördinatoren, beleidsondersteuners en andere leden van het middenkader zijn welkom om hun leidinggevende in deze rol te ondersteunen. Max. 3 deelnemers uit dezelfde school.

Kennis van het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit / Verbindend Gezag is niet noodzakelijk. Voor wie Nieuwe Autoriteit / Verbindend Gezag nog niet kent, kan dit een uitdagende en inspirerende introductie zijn. Voor wie vertrouwd is met het gedachtegoed, biedt deze opleiding een verdieping naar onderliggende attitudes.

Begeleiding

Hilde Leonard heeft ruime ervaring als nascholer rond moeilijk gedrag, agressie, conflicten en gezag en was in 2012 initiatiefneemster van het Vormingsnetwerk NAGVopschool, waarvoor ze trainingen geeft.

Kathleen Dewaele is directeur van een basisschool, heeft ervaring als leerkracht en zorgcoördinator en is al vele jaren freelance trainer binnen het Vormingsnetwerk NAGVopschool.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/DR/291A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 21 maart 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 25 april 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen