Zoek een nascholing
Je bent hier:   Omgaan met (cyber)pesten in het lager onderwijs

Omgaan met (cyber)pesten in het lager onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft leerkrachten het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan, vragen ze zich soms af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best vanuit de school opgevolgd wordt. We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle acties samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvatten voor de eigen praktijk.

Programma

  • Wat is (cyber)pesten? Wat is de relatie tussen 'klassiek' pesten en cyberpesten? Wat zijn de gevolgen ervan voor slachtoffers en daders? Hoe kan je (cyber)pesten zo snel mogelijk detecteren?
  • Hoe reageer je wanneer je geconfronteerd wordt met (cyber)pestgedrag? Welke stappen zijn nodig? Wie betrek je daarbij? Welke risico’s en valkuilen zijn er en hoe kan je ze vermijden?
  • Het voorkomen van (cyber)pesten: onderdeel van een integraal schoolbeleid.

Werkwijze
Korte theoretische inleidingen en reflectieoefeningen wisselen elkaar af. Er wordt zo goed mogelijk aangesloten op de eigen ervaringen van de cursisten.

Doelstellingen

In deze nascholing:

  • verwerf je inzicht in de kenmerken van (cyber)pesten en leer je hoe je het snel kan detecteren;
  • leer je kritisch beoordelen welke aanpak het meest geschikt is in wélke (cyber)pestsituatie;
  • ontdek je wat je kan doen om (cyber)pesten op school te voorkomen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners, directie, CLB-medewerkers lager (BuBaO) onderwijs.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden. Initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Cursuscode: 21/LAG/065A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 26 april 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen