Zoek een nascholing
Je bent hier:   Onze sociale zekerheid in de les

Onze sociale zekerheid in de les

In de lessen gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis, economie/handelsvakken en occasioneel in andere lessen komt het thema van de sociale zekerheid aan bod.
Maar hoe zit het daar precies mee?

Programma

Deel 1: Sociale zekerheid Quo Vadis?

De sociale zekerheid bewerkstelligt ‘maatschappelijke zekerheid’: zekerheid voor alle werkenden en hun families dat het leven zonder al te grote inkomensverliezen kan doorgaan bij ziekte, werkloosheid of ouderdom; stabiliteit voor de samenleving als geheel bij onverwachte economische en maatschappelijke schokken; zekerheid voor het bedrijfsleven dat zorg wordt gedragen voor hun werknemers wanneer die niet langer productief zijn of wanneer er onvoldoende activiteit is om iedereen aan de slag te houden.

We beschrijven de werking en de grote spanningsvelden en beoordelen de uitkomsten. De sociale verzekering is het instrument bij uitstek in wat Rosanvallon ‘la société assurantielle’ heeft genoemd.

Nieuwe sociale en economische risico’s en behoeften hebben de sociale verzekering als modus operandi van de welvaartsstaat echter teruggedreven. Collectieve goederen en diensten werden belangrijker, net als de sociale bijstand. In de sociale zekerheid zelf verlegde de focus zich van louter beschermen tot preventie en herstel van risico’s.

 

Deel 2: De groeispurt van de Vlaamse sociale bescherming

Na de start van de Vlaamse Zorgverzekering in 2001, het basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming in 2013, de 6de staatshervorming en het nieuw concept voor de Vlaamse Sociale Bescherming in 2015 is de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming sinds 2017 operationeel. Op 1 januari 2019 werden de laatste twee pijlers ook operationeel. Daarmee wordt VSB een begrotingspost die de inzet van bijna € 4 miljard vertegenwoordigt.
Tijd voor een update dus. Na deze sessie bent u weer helemaal mee met de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming!

Deze sessie voorziet in:

 • Een korte geschiedenis.
 • Een handzaam overzicht van:
  • de achterliggende principes van de VSB;
  • de vijf pijlers van de VSB en waar ze voor staan;
  • de uitvoering van de VSB : de taken van de zorgkassen;
  • de financiering van VSB: inkomsten en uitgaven;
  • het aantal rechthebbenden/tegemoetkomingen.

Daarnaast staan we ook stil bij een aantal maatschappelijke vragen die gelinkt zijn aan de Vlaamse Sociale Bescherming, bv. solidariteit, vermaatschappelijking van de zorg en toekenning van rechten.

 

Doelstellingen

De deelnemers kennen up-to-date informatie en cijfermateriaal over sociale zekerheid en de Vlaamse Sociale Bescherming.

Doelgroep

Leerkrachten gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis, economie/handelsvakken.

Begeleiding

Bea Cantillon, professor aan de Universiteit Antwerpen (deel 1).

Kristel Bogaerts werkte als onderzoeksmedewerker bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.  Sinds 2013 werkt ze als adviseur op de studiedienst van de SERV rond Vlaamse sociale bescherming (deel 2).

 

Praktisch

Cursuscode: 18/GCW/004A


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 19 februari 2019 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 205 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen