Zoek een nascholing
Je bent hier:   Opleiding preventieadviseur basisvorming

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Programma

Dag 1: Kennismaking en inleiding/Wettelijke en juridische aspecten van het welzijnsbeleid

 • INLEIDING
 • Duiding cursus
 • Programma en structuur
 • Afspraken paper
 • Bezoek documentatiecentrum – zoekstrategieën en bronnen
 • Situering in het onderwijs
 • Onderwijsinspectie 2.0 en inspectie-index/tool
 • ARAB en Codex Wet Welzijn op het Werk
 • AREI (VLAREM)
 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Schoolreglement (werkplaats, laboreglement)
 • Aansprakelijkheid van werkgever, werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur

Dag 2: Welzijnsstructuren/Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid-Elektriciteit

 • CPBW
 • IDPBW – GID
 • EDPBW – EDTC – bevoegd persoon
 • Toepassingen in een school
 • Dossier Elektrische installatie van de school
 • Risicoanalyse Elektrische Installatie
 • Procedure BA4 / BA5

Dag 3: Welzijnsvelden: Ergonomie/Welzijnsbeleid

 • Bezoek didactische ruimte - PVI
 • Dynamisch Risico Beheersing Systeem
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen
 • Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan

Dag 4: Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid/Welzijnsvelden: arbeidsveiligheid

 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenwetgeving
 • Registratie, administratie en onderzoek van arbeidsongevallen
 • Brandveiligheid: wetgeving
 • Interventiedossier en evacuatieplannen, signalisatie
 • Interne noodplannen en procedure

 

Dag 5: Welzijnsvelden: arbeidsveiligheid/Welzijnsvelden: Psychosociale belasting en gezondheidsbescherming.

 • Bestel- en  aankoopprocedure
 • indienststellingsbeleid
 • Risicoanalyse
 • Psychosociale belasting
 • PAPSY en vertrouwenspersoon
 • Gezondheidsbescherming
 • EHBO-organisatie

 Dag 6: Welzijnsvelden: Arbeidshygiëne en Intern leefmilieu / Welzijnsvelden: Ergonomie

 • Asbest en asbestinventaris
 • Beheersplan Legionella
 • Voedingsmiddelenhygiëne – GHP
 • Producten met Gevaarlijke Eigenschappen
 • Verlichting, verluchting, temperatuur
 • Lawaai
 • Kantoorergonomie
 • Zit-,sta- en tilhouding

Dag 7: Praktische aanpak, begeleiding paper en afsluiting cursus:

 • Praktische aanpak van een risicoanalyse (inventarisatie-evaluatie-weging, …)
 • Bespreking cases van goede eindwerken
 • Schrijfstijlen en Word (documentatiecentrum)
 • Paperbegeleiding
 • Herhaling en samenvatting wet welzijn
 • Evaluatie cursus

Dag 8:

Paperverdediging

Doelgroep

Preventieadviseurs basis- en secundair onderwijs, preventieadviseurs in wording, technisch adviseurs, verantwoordelijke leerkrachten uit het technisch en algemeen en/of basisonderwijs en directieleden

Begeleiding

 Algemene leiding: Chris Chantrain

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 8 dagen.

Cursuscode: 18/VEI/003A


Jouw bijdrage: 390 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 9 oktober 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
dinsdag 16 oktober 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
vrijdag 26 oktober 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
maandag 12 november 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
dinsdag 27 november 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
donderdag 6 december 2018 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
vrijdag 11 januari 2019 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
vrijdag 15 maart 2019 09:00u 17:00u APB Provinciaal Onderwijs - stafdienst, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen