Zoek een nascholing
Je bent hier: Basisonderwijs / Lager Onderwijs / Zelfzorg   Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Programma

 • Wat is output?
 • Waarom een outputbeleid in de basisschool?
 • Het CIPO-model als leidraad.
 • Output als middel tot kwaliteitszorg.
 • Praktische oefeningen.
 • Vragen.
 • Evaluatie studiedag.

Doelstellingen

 • Verkennen van het begrip 'output'.
 • Verkennen van de kenmerken van een outputbeleid.
 • Verkennen van de inhouden van een outputbeleid.
 • Verkennen van de processen om kwaliteitsbevordering tot stand te brengen.
 • Zicht hebben op een schoolspecifiek outputbeleid.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs met interesse rond werken aan onderwijskwaliteit vanuit output.

Begeleiding

Geert Willaert, directeur basisschool 't Plantzoentje in Laken, lid van de leerplancommissie Nederlands en voormalig pedagogisch adviseur basisonderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/014A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 3 februari 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen