Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Administratie en regelgeving   Post-corona: als schoolteam een doorstart nemen naar hernieuwde verbondenheid en professionele groei - AFGELAST

Post-corona: als schoolteam een doorstart nemen naar hernieuwde verbondenheid en professionele groei - AFGELAST

Corona heeft de voorbije twee schooljaren veel druk gezet op schoolteams. De directeur legde noodgedwongen zijn focus op het organisatorische om de school zo goed en zo kwaad als mogelijk open te houden. De leraar zag zichzelf voortdurend schakelen tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs en voelde de verbinding met de leerling afnemen. Flexibiliteit werd tot het uiterste gevraagd. Een deel van het personeel is door het werken ‘op afstand’ de voeling met elkaar en met het team als team enigszins verloren. Een ander deel groeide misschien net sterker naar elkaar. Uitdaging is iedereen terug samen op de rails te krijgen en het team als team te hervinden en/of te herbronnen.

Deze nascholing reikt je handvaten aan om samen als team een doorstart te nemen in gedeelde verantwoordelijkheid na een heftige periode. Welke rol kan jij hierin opnemen?

 

Programma

Deze nascholing helpt jou als teamlid een doorstart te nemen na een periode:

  • waarin de ‘proporties van leidinggeven’ werden teruggebracht naar de omvang van een beeldscherm;
  • waarin een groot aantal teamleden zich geïsoleerd gevoeld hebben en op zichzelf zijn teruggeplooid met weinig connectie met collega’s. 

Als leidinggevende krijg je een praktische leidraad en technieken aangereikt die erop gericht zijn om jouw (hernieuwde) betrokkenheid naar jouw team te tonen en jouw team te helpen terug een band te krijgen met elkaar, ervoor te zorgen dat ze op één lijn te zitten en een goede samenhang kunnen bereiken.

Als teamlid krijg je inzicht in hoe je deze aanzetten verder kan dragen. Je leert meer grip te krijgen op het groepsproces en een stevige basis te creëren voor een hechte en soepele samenwerking met jouw collega’s.   

Daarnaast krijg je een overzicht van de 4 essentiële elementen van teamwork waarover alle leden het eens moeten zijn bij de (her)opstart.  

Tenslotte staan we stil bij dilemma’s: Kies ik voor mezelf? Of kies ik voor het team? Hoeveel geef ik in de samenwerking? Hoeveel geeft mijn collega? … die onvermijdelijk gepaard gaan met deze (her)opstart en hoe daarmee om te gaan.

De nascholing is van die aard dat alle leden van het schoolteam, zowel leidinggevenden als leraren en secretariaatsmedewerkers betrokken worden bij het uitrollen van een aanpak die helpt op een natuurlijke manier en aansluitend op de werkroutines een band te vormen, naar elkaar toe te groeien en opnieuw een hechte en professionele schoolgemeenschap te vormen. 

 

Doelstellingen

  • Je weet hoe je als leidinggevende jouw teamleden kan motiveren zodanig dat ze met vernieuwde energie aan de slag gaan, op één lijn zitten en effectief samenwerken.  
  • Je weet hoe je als teamlid de verbondenheid en het (cognitief en emotioneel) vertrouwen in elkaar kan herstellen na een periode van virtueel werken waarin collega’s en teamleden voor een groot deel op zichzelf zijn teruggeplooid.  
  • Je weet hoe je als teamlid grip kan krijgen op een (verstoord) groepsproces en hoe een stevige basis te creëren voor een hechte en krachtige samenwerking met collega’s.
  • Je leert omgaan met dilemma’s die gepaard gaan met een (her)opstart en leert jezelf een handelswijze voor de lange termijn eigen te maken die goed is voor jezelf, jouw collega’s, jouw team en de organisatie als geheel.
 

Doelgroep

Iedereen die participeert aan een team in het onderwijs: leraren, secretariaatsmedewerkers, coördinatoren, leerlingenbegeleiders, directeurs...

 

Begeleiding

Dominique Roos is reeds decennialang werkzaam in de onderwijs- en managementwereld. Zij informeert, traint en ondersteunt professionals en is oprichtster van AMODO, centrum voor vorming, coaching en therapie. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met (werkstress)klachten in de meest uiteenlopende beroepen en is gespecialiseerd in groepsdynamica en teamvorming en in het begeleiden van moeilijk werkbare teams. 

 

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

 

 

Verwachte voorbereiding door deelnemer

 

 


Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen