Zoek een nascholing
Je bent hier: Live online nascholingen   Prikkelverwerking bij jongeren tijdens de les - live online nascholing

Prikkelverwerking bij jongeren tijdens de les - live online nascholing

Hoe leer je anders kijken naar de werkhouding en prikkelverwerking bij jongeren in de les vanuit verschillende denkconcepten? Hoe vertrek je steeds vanuit een inclusiegedachte? De methodieken hiervoor oefenen we in met verschillende doe-opdrachten.

Programma

Tijdens deze nascholing bekijk je de prikkelverwerking van jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en (bewegings)gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten zoals de 4 kwadranten (Winnie Dunn) en het model Werken met aandacht (André Rietman).

Een breinvriendelijk leren zorgt voor prikkelende leermomenten die alle leerlingen uitdagen tot ontdekken, uitproberen en beleven met elkaar. Strategieën en interventies komen a.d.h.v. casusvoorbeelden aan bod. Ook bespreken we jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Eigen casussen zijn welkom, als ze vooraf worden bezorgd aan CNO.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • krijgen zicht op de piramide Werken met aandacht (André Rietman);
  • kunnen onder- en overprikkeling situeren binnen de opbouw van de werkhouding;
  • kunnen observeren aan de hand van de 4 kwadranten (Winnie Dunn);
  • kennen de gevolgen en functies van gedrag en zelfregulerend gedrag;
  • zien het verband tussen prikkelverwerking en emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers en vakleerkrachten s.o.

Begeleiding

Karen Van Dyck is een psychomotorisch, Hendrickx en S.I.- therapeut in privépraktijk, een erkend auti- en gedragscoach en psychotherapeut in opleiding. Ze heeft ervaring als type 3-type 9 GOn-coördinator bij De Mostheuvel, Malle. Ze is ondersteuner bij het ondersteuningsnetwerk VOKAN. Gastspreker bij verschillende organisaties.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 21/LZG/035A

Cursusmateriaal inbegrepen. Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Eigen casussen zijn welkom, als ze vooraf worden bezorgd aan CNO.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 24 januari 2022 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Zoom)
maandag 21 februari 2022 08:45u 12:00u via afstandsonderwijs (Zoom)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen