Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Vakken / Wereldoriëntatie   Rekenzwakke leerlingen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken - live online nascholing

Rekenzwakke leerlingen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken - live online nascholing

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs'.

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Programma

Tijdens deze nascholing verkennen we – na een inleidend en kaderend deel – drie niveaus van rekentaal.
Eerst bekijken we de zuivere wiskundetaal. Zowel de specifieke woordenschat (quotiënt, zevenvoud…) als de vergelijkingszinnen (is meer/minder dan) komen hier uitgebreid aan bod.
Vervolgens bekijken we de aanpak van de eenvoudige vraagstukken.
Tot slot gaan we in op de specifieke zoekstrategieën zoals evenredigheid, handelsrekenen, ongelijke verdeling en ander fraais.

Voor ieder van de besproken items werken we eenzelfde rode draad uit. Eerst de taal en de context begrijpen, dan de situatie visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreken we waar mogelijk meer dan één oplossingsweg die je aanvullend aan je rekenmethode kan inzetten om kinderen die vastlopen weer op weg te helpen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waar en waarom kinderen op de besproken items kunnen vastlopen;
  • hebben ideeën voor een ondersteunende, deblokkerende aanpak;
  • kunnen verscheidene stappenplannen en schema’s die kinderen kunnen helpen voor hen personaliseren.

Doelgroep

Leerkrachten uit het lager onderwijs 2de en 3de graad en leerkrachten uit het secundair onderwijs B-stroom. Ook zorgleerkrachten zijn welkom.

Begeleiding

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de 'Rekenwereld tot 20, 100 en 1000' en het praktijkboek 'Metend rekenen'. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand en recent schreef ze ‘Kijk, de komma’. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Praktisch

Cursuscode: 20/LAG/040A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 19 maart 2021 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen