Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: materialentips en praktijkvoorbeelden

Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: materialentips en praktijkvoorbeelden

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier'.

Ouders zijn onmisbare partners in het leesnetwerk van je school. Tijdens deze nascholing bedenk je geschikte activiteiten, oefen je op het formuleren van adviezen en bekijk je alle opties die jij hebt als leerkracht om een actieve leesopvoeding te voeren. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.   

Programma

De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Alle ouders kunnen iets betekenen. Je spit eerst samen uit wat ouders kunnen doen en wat het verschil is met jouw rol als leerkracht.

Vervolgens duik je de praktijk in. Welke acties ondernamen andere scholen en wat werkt? Wat werkt voor de ene doelgroep wel en bij de andere niet? Je ontdekt met welke kleine of grotere inspanningen je als leerkracht het verschil kan maken. Je krijgt concrete tips bij een resem activiteiten die je met ouders kan doen. Wat heb je ervoor nodig en welke bronnen maken het je makkelijk?
Je maakt kennis met een ruim aanbod materialen die geschikt zijn voor gezinnen ongeacht hun ervaring met boeken, opleidingsniveau of alfabetiseringsgraad.
Je krijgt de kans om ideeën uit te wisselen rond de werving en uitnodiging van ouders. Dankzij een EHBO-methodiek help je elkaar waar we vastlopen in de samenwerking met ouders.

Je analyseert vervolgens een slecht voorbeeld. Zo kom je zelf tot de concrete do’s en dont’s bij het geven van boekentips aan ouders. Hoe je boekenadvies kan geven, oefen je met concrete cases en voorbeeldmaterialen.

Je leert hoe je modeling als methodiek kan inzetten bij ouders. Daarbij kijken we naar meer dan voorlezen; ook samen in boeken kijken en dingen benoemen of vragen stellen over een verhaal, zoekopdrachten geven of liedjes zingen zijn een zinvolle invulling van leesopvoeding thuis. Wie is hiervoor een geschikt rolmodel en hoe kan je dit als leerkracht zelf expliciet modelen?

Tot slot stellen we samen een ideaal welkomstwoord samen zodat je de kans vergroot dat ouders weten wat je verwacht en hoe ze daaraan kunnen voldoen.
In de nascholing verliezen we nooit de laagopgeleide ouder uit het oog noch gaan we voorbij aan de meertalige context waarin veel leerlingen opgroeien.

Er wordt reflectietijd voorzien om ter plaatse telkens de vertaalslag naar jouw klas te maken.

 

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • benoem je de stappen om tot succesvolle praktijkacties met ouders rond leesplezier te komen;
  • kies je effectieve ouderactiviteiten gericht op de doelen uit jouw leesbeleid en op maat van jouw doelgroep;
  • richt je ouderactiviteiten in over dit thema zonder ouders uit te sluiten;
  • heb je inzicht in hoe je ouders kan faciliteren in hun ouderrol rond leesplezier thuis;
  • reik je ouders geschikte materialen aan om hun rol op te nemen;
  • geraak je over drempels in je samenwerking met ouders;
  • heb je inzicht in wie wanneer als rolmodel kan optreden;
  • kan je zelf expliciet modelen bij boeken, taal- en leesactiviteiten naar ouders toe;
  • maak je je eigen versie van een ideaal welkomstwoord voor een ouderactiviteit.

Doelgroep

Deze nascholing is meer geschikt voor (zorg)leerkrachten en leraren in opleiding. Eventueel kunnen zorgcoördinatoren of beleidsondersteuners dit deel ook volgen met de bedoeling om de praktijkinzichten te delen met hun team.

(Zorg)leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om in de voormiddag de sessie rond schoolvisie te volgen om de inzichten in visie, beleid en op schoolniveau te delen binnen werkgroepen of met hun directies: de nascholing Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: voorwaarden op schoolniveau.                

Begeleiding

Eefje Raets werkt bij de Schoolbrug aan een partnerschap tussen school en ouders om zo samen van leerlingen lezers te maken. Ze coacht vrijwilligers en studenten die aan huis voorlezen bij kwetsbare gezinnen. Ze organiseert samen met leerkrachten ouderactiviteiten over boeken, taal en voorlezen.

Praktisch

Cursuscode: 24/BAS/134A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een smartphone, tablet of laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 8 mei 2025 13:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen