Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas - live online nascholing

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas - live online nascholing

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Programma

  • Werken met regels - normen - waarden in de klas.
  • Strategisch omgaan met regelovertredend gedrag.
  • Denken over sancties, time-out en markeren van gedrag i.f.v. een werkbare relatie.
  • Herkennen en erkennen van de verschillen in conflicthanteringsstijlen van mijn collega's en hieromtrent feedback kunnen geven.

Doelstellingen

  • De cursist kan een set regels maken passend bij de competentie van de doelgroep.
  • De cursist kan strategisch een conflict analyseren en eventueel bijsturen.
  • De cursist heeft inzicht in zijn eigen conflictstijl.

Doelgroep

Leerkrachten, graadcoördinatoren, directies, leerlingbegeleiders s.o.

Begeleiding

Geert Stroobant, lic. Lichamelijke Opvoeding, directeur De Heide. Hij is reeds verschillende jaren actief in de zorg als leidinggevende. Tevens is hij als vormingswerker actief in de domeinen omgaan met moeilijk gedrag, conflicthantering en teamontwikkeling. Hij begeleidt in die functie verschillende voorzieningen en scholen. Hij is auteur van de boeken Teamcoaching in de jeugdhulpverlening en Management van verbondenheid.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/SEB/063A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 242 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 4 maart 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 19 maart 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen