Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Welzijn en preventie   Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Programma

Deze opleiding geeft naast de praktische ervaringsuitwisseling aansluitend ook heel wat praktische tips mee voor de actieve vertrouwenspersoon. Conflicthantering bemiddeling, oplossingsgericht denken,… zijn nooit ver weg.

Doelstellingen

Het verwerven van vaardigheden om specifieke probleemsituaties van psychosociale aard vanuit het werkveld aan te pakken is de uitdaging voor de vertrouwenspersoon. De problematieken in de voorgestelde casussen worden uitvoering besproken om de ervaren vertrouwenspersoon hierin betere inzichten te laten verwerven. Verder is het doel tips te verwerven en ook aan te reiken om tot opbouwende inzichten te kunnen komen.

Doelgroep

Vertrouwenspersonen uit het onderwijs die de basiscursus Vertrouwenspersonen hebben gevolgd en dus nu verplicht een supervisiedag moeten volgen.

Begeleiding

Paul van Assche, Coördinerend Preventieadviseur SG Boom-Bornem-Puurs

Praktisch

Cursuscode: 20/VEI/005B

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat ook de ViP-dag (Vertrouwen in Personen) van maandag 16 maart 2020 werd uitgesteld en verplaatst naar een latere datum: maandag 15 maart 2021. Misschien is er intussen verder nood aan bijkomende supervisiemomenten voor gevormde vertrouwenspersonen. Het CNO biedt voor kalenderjaar 2020 twee supervisiemomenten aan.

Het is immers zo dat na het volgen van de basiscursus jaarlijks een supervisie moet bijgewoond worden door de vertrouwenspersoon. Standaard is dit een halve dag. Vertrouwenspersonen vragen zich soms af of ze de conflictsituaties waarmee ze worden geconfronteerd correct aanpakken. Tijdens de supervisie werken we daarom rond concrete casussen. Zo raken deelnemers vertrouwd met verschillende methodes om conflicten of andere risicomomenten aan te pakken. Deze supervisiemomenten geven de vertrouwenspersonen de mogelijkheid om hun ervaringen op psychosociaal vlak van het afgelopen jaar of jaren te ventileren en te kunnen bespreken met andere vertrouwenspersonen.


Jouw bijdrage: 90 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 3 mei 2021 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 2 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen