Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands voor nieuwkomers   Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-OKAN-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Programma

De dag bestaat uit volgende onderdelen:

  1. Van OKAN-naar ex-OKAN
  2. 2e taalverwerving – theorie en knelpunten
  3. Actieplan: beginsituatie, de eigenlijk les, evaluatie, remediëring en differentiatie
  4. De vertaalslag naar jouw schoolcontext

Doelstellingen

De deelnemers verwerven inzicht in de basisprincipes van de NT2-didactiek. Ze kunnen fouten van NT2-leerders kaderen in het taalverwervingsproces en kunnen die fouten van daaruit remediëren. De deelnemers maken zich een waaier aan werkvormen eigen die helpen om taalkansen te creëren in een les en kunnen de principes van taalontwikkelend vakonderwijs toepassen op de eigen lespraktijk.

Na het volgen van de nascholing

  • begrijp je de knelpunten en kloof tussen OKAN en regulier onderwijs;
  • kan je via een draaiboek een beleid ex-OKAN opzetten op school- en klasniveau;
  • kan je de vertaalslag maken naar je eigen schoolcontext;
  • ontvang je digitaal materiaal om zelf aan de slag te gaan.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs die geconfronteerd worden met ex-OKAN-leerlingen. Zowel leerkrachten Nederlands, remedial teachers als leerkrachten van praktijk- of zaakvakken die hun onderwijs meer taalverwervingsgericht willen maken. Vervolgschoolcoaches die op zoek zijn naar tools om vervolgscholen te ondersteunen bij de begeleiding van ex-OKAN-leerlingen.

Begeleiding

Sabine Van Steenbergen is coördinator en vervolgcoach bij de OKAN-afdeling Sint-Lucas Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 24/NT2/008A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 7 oktober 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen