Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Klassieke talen   Taaltaken opstellen van A tot Z in de 2de en 3de graad s.o.

Taaltaken opstellen van A tot Z in de 2de en 3de graad s.o.

Is taakgericht lesgeven aan de hand van communicatieve opdrachten in het onderwijs van moderne vreemde talen, valide evaluaties opstellen met het ERK, uniformiteit binnen één vakwerkgroep bekomen, op een werkbare manier differentiëren… een moeilijke materie?

Programma

In deze navorming leer je hoe je stap voor stap taakgerichte, communicatieve opdrachten kan opstellen en hoe je leerplandoelen en het ERK kan integreren in de klas. Elk onderdeel wordt uitvoerig besproken.
Je leert taaltaken ontwerpen vanuit een authentieke taalsituatie en eigen materiaal verwerken tot volwaardige communicatieve opdrachten.
Valide evaluatieroosters, conform aan het leerplan en op basis van het ERK, zorgen voor een kwaliteitsvolle resultaatsbepaling. De opgestelde opdrachten worden gescreend aan de hand van reflectie-instrumenten.

Via een vragenronde krijg je de gelegenheid om met andere deelnemers ideeën uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Ten slotte wordt je werk versterkt met een zelfreflectie-instrument, een portfolio, waarin de sterktes en werkpunten aangetoond worden zodat gerichte feedback en remediëring mogelijk zijn.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen

  • volwaardige taakgerichte opdrachten opstellen aan de hand van een sjabloon;
  • leerplandoelen realiseren aan de hand van communicatieve opdrachten;
  • authentieke, functionele en realistische taalsituaties ontwerpen;
  • producten omschrijven;
  • valide evaluatieroosters opstellen op basis van het ERK;
  • een reflectie-instrument/portfolio opstellen;
  • reflecteren over opgestelde taaltaken.

Doelgroep

Leerkrachten moderne vreemde talen secundair en volwassenenonderwijs, klas-, niveau- en taaloverschrijdend tweede en derde graad.

Begeleiding

Marlène Rasir, taalcoördinator en docent Frans, pedagogisch begeleider MVT focus Frans.

Mee te brengen door cursist

- je eigen lesmateriaal of schoolboek, alsook een USB-stick om het ontwikkelde materiaal meteen op te slaan;

- een laptop.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen